PPT specialistai pataria:

 

“Ugdomosios ir fizinės aplinkos pritaikymas mokiniams, turintiems regos sutrikimą”

Regos sutrikimų turinčio vaiko kasdieniai iššūkiai

Pagalba tėvams, auginantiems regos sutrikimus turintį vaiką.

Patarimai tėvams. Kai padėti vaikui mokytis?

Leidinys apie “Raidos sutrikimų turintys vaikai švietimo sistemoje. Ko tikėtis?”

Pagalba vaikui mokykloje

Mitai ir faktai apie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikių/mokinių ugdymo organizavimą

Be rėkimo ir mušimo įmanoma išauklėti kiekvieną vaiką

Kad vaikas neužliptų Jums ant galvos

Atmintinė tėvams apie specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinim ir švietimo pagalbos skyrimo tvarką

Regimojo suvokimo lavinimas

Žmogus su negalia irgi gali

Disleksija

Tas (ne) ilgas kelias

Ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos raida

Rekomendacijų leidinys: pasiruošimas darbui su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimų

Patarimai tėvams kaip padėti mokiniams turintiems emocijų ir elgesio problemų

Pagalba vaikams turintiems elgesio ir emocijų sutrikimus

Skaityti gali visi (PPT specialistai pataria ir rekomenduoja)

Rekomendacija kaip sumažinti pyktį

Padėkime augti saugiai (Rekomendacijos ikimokyklinio ugdymo mokytojams darbui su emocijų ir elgesio sunkumų turinčiais vaikais)

Pagalba vaikams su elgesio ir emocijų sunkumais

Rekomendacijos vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, nuotoliniam ugdymui

Rekomendacijos dėl nuotolinio ugdymo proceso organizavimo ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme

Nuotolinis vaikų ugdymas pandemijos dėl COVID-19 metu” rekomendacijos

Tėvystės įkvėpimai. Ribos >>>

Kai tinkamai drausmini vaikus? >>>

Kaip padėti vaikams mokytis? >>>

Laimingos šeimos receptas pagal psichologą O. Lapiną >>>

Kaip padėti vaikams mokytis? >>>

Vaiko kalbos raida >>>

Tėvų ir mokyklos bendradarbiavimas >>>

Vaikų motyvacija. Nuotolinių paskaitų ciklas tėvams „Atsakinga tėvystė“ Lektorius – Evaldas Karmaza, psichologas >>>

NAUDINGA INFORMACIJA TĖVAMS 


Skaitiniai tėvams

Pasakos vaidmuo formuojant vaikų emocijas

Pasaka yra neatsiejama auklėjant vaikus. Ji moko vaiką gyvenimo prieinama kalba, kalba apie gėrį ir blogį. Vaikams lengviau suprasti pasaką nei suaugusiųjų kalbą. Daugiau apie vaiko emocijas ir pasakų vaidmenį čia (rusų kalba čia)


 

 

Konsultacijų ciklas „Ką žinome apie autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų ugdymą?“

Autisto dienoraštis Namuose 2 dalis https://www.youtube.com/watch?v=HDthtlcluGg

Autisto dienoraštis Namuose 1 dalis https://www.youtube.com/watch?v=kA03SYCda_E

Pirma dalis „Struktūruotas ugdymas“    https://www.youtube.com/watch?v=aqxLMwGndAA

Antra dalis „Taikomojo elgesio analizė“ https://www.youtube.com/watch?v=aNVvFgdUwOQ

Trečia dalis „Ergoterapija“ https://www.youtube.com/watch?v=QA2fGNnkEPw

Septinta dalis „Kitokie vaikai, kaip juos pažinti, suprasti, padėti“ https://www.youtube.com/watch?v=Top1We9s2vI