Stažuotė Visagino ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo lavinimo mokyklų vadovams Vilniaus darželyje  „Vaikystės sodas“ ir „Karalienės Mortos“ mokykloje. Registracija vykdoma iki gruodžio 11 d.

Registracija čia

Programos „Vaikų, turinčių autistiškų bruožų, ugdymas vaikų lopšelyje – darželyje“ paskaita „Tėvų ir pedagogų bendradarbiavimo būtinybė/svarba ugdymo procese“ Visagino vaikų lopšelio – darželio „Gintarėlis“ pedagogams

Registracija čia

Seminaras „Įtrauki mokykla: asmeninės gerovės perspektyvos“ 2023-12-12

Registracija čia

Seminaras „UTA mokykloje: kultūra, struktūros, procesai, aplinkos“ 2023-12-06 (perkeltas dėl lektorės ligos. Datą patikslinsime vėliau)

Registracija čia

Programos „Vaikų, turinčių autistiškų bruožų, ugdymas vaikų lopšelyje – darželyje“ paskaita „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus autistiškų vaikų emocijų/elgesio valdymas, struktūruotos aplinkos pritaikymas“ Visagino vaikų lopšelio – darželio „Gintarėlis“ pedagogams 2023-11-30

Registracija čia

Konferencija, skirta lietuvių valstybinės kalbos statuso susigrąžinimo 35-mečiui paminėti „SĖKMINGOS INTEGRACIJOS RAKTAS: MOKOMĖS IR MOKOME LIETUVIŠKAI“ 2023-11-29

Registracija čia

Diskusija bei porgramos “Jaunas ir pilietiškas” pristatymas Visagino  „Verdenės“ gimnazijoje 2023-11-21

Registracija čia

Renginių ciklas iš Edukacinio ciklo „Integracija į Europos ir pasaulio fortepijono meno kultūrą“ kūrybinė laboratorija „Pagauk sėkmę“ – fortepijono kūrinių interpretavimas 2023-11-09

Registracija čia

Seminaras „Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ugdymo metodai ir ugdymo(-si) galimybės“ Visagino  „Verdenės“ gimnazijoje 2023-10-19

Registracija čia

Seminaras „Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ugdymo metodai ir ugdymo(-si) galimybės“ Visagino vaikų lopšelyje – darželyje„Auksinis raktelis“ 2023-10-19

Registracija čia

Programos „Vaikų, turinčių autistiškų bruožų, ugdymas vaikų lopšelyje – darželyje“ paskaita „Švietimo pagalbos plano rengimas“ Visagino vaikų lopšelio – darželio „Gintarėlis“ pedagogams

Registracija čia

Programos „Vaikų, turinčių autistiškų bruožų, ugdymas vaikų lopšelyje – darželyje“ paskaita  „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus autistiškų vaikų pažintinių gebėjimų ugdymas“ Visagino vaikų lopšelio – darželio „Gintarėlis“ pedagogams

Registracija čia

Seminaras „Atnaujinto ugdymo turinio diegimas. Išbandome mokydamiesi vieni iš kitų“ 

Registracija čia

Mokymai fortepijono mokytojams „Miklūs pirštukai“

Registracija čia

Programos „Vaikų, turinčių autistiškų bruožų, ugdymas vaikų lopšelyje – darželyje“ paskaita „Socialinės sąveikos ugdymas“ Visagino vaikų lopšelio – darželio „Gintarėlis“ pedagogams

Registracija čia

Seminaras „Asmeninių įpročių keitimo ir tobulinimo plano sudarymas“

Registracija čia

Seminaras „Kaip ugdysime aukštesnius ugdytinių pasiekimus ir organizuosime ugdymą remiantis BPUP“

Registracija čia

Programos „Vaikų, turinčių autistiškų bruožų, ugdymas vaikų lopšelyje – darželyje“ paskaita „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus autistiškų vaikų sensorikos ypatumai“ Visagino vaikų lopšelio – darželio „Gintarėlis“ pedagogams

Registracija čia

Seminaras „Vaikų, turinčių elgesio ir/ar emocinių sutrikimų, ypatumai“

Registracija čia

Programos „Vaikų, turinčių autistiškų bruožų, ugdymas vaikų lopšelyje – darželyje“ paskaita „Socialinės sąveikos ugdymas“ Visagino vaikų lopšelio – darželio „Gintarėlis“ pedagogams

Registracija čia

Tarptautinė konferencija „Instrumentinės muzikos aktualijos“

Registracija čia

Seminaras „Kompetencijomis grįstas ugdymas pamokoje“

Registracija čia