2024 METAI

 

Kvalifikacijos tobulinimo programos „Vaikų, turinčių autistiškų bruožų, ugdymas vaikų lopšelyje darželyje“paskaita „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus autistiškų vaikų emocijų/elgesio valdymas, struktūruotos aplinkos pritaikymas“ 2024-04-11

Registracija čia

 

Kvalifikacijos tobulinimo programos „Įtraukusis ugdymas – vertybė ir iššūkis bendruomenei“ IV modulis – Tarptautinė konferencija „Įtraukusis ugdymas – vertybė ir iššūkis bendruomenei“ 2024-04-24

Registracija čia

 

Kvalifikacijos tobulinimo programos „Ankstyvojo meninio ugdymo aspektai ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ I modulis – konferencija„Ankstyvasis meninis ugdymas“ 2024-04-24,25

Registracija čia

 

Seminaras Lietuvos vaikų chorinės kultūros ypatumai: chorinio judėjimo istorija, tradicijos, šiandienos chorinės kultūros aktualijos“ 2024-04-20

Registracija čia

 

Seminaras SPECIFINIAI MOKYMOSI SUTRIKIMAI: KAIP ATPAŽINTI IR PADĖTI2024-04-16

Registracija čia

 

Seminaras „Alternatyvusis vokalinės improvizacijos metodas“ 2024-04-15

Registracija čia

 

Seminaras  „Vaikų su negalia kinestetinis komunikavimas: šokio suvokimas ir raiška“ 2024-04-04

Registracija čia

 

Kvalifikacijos tobulinimo programos „XXI a. muzikos ir meno mokyklų aktualijos, iššūkiai ir galimybės“ I modulis – konferencija „Instrumentinės muzikos aktualijos“ 2024-04-03,04

Registracija čia

 

Kvalifikacijos tobulinimo programos „Vaikų, turinčių autistiškų bruožų, ugdymas vaikų lopšelyje darželyje“ paskaita „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus autistiškų vaikų komunikacijos ugdymas“, „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus autistiškų vaikų pažintinių gebėjimų ugdymas“ 2024-03-28

Registracija čia

 

Paskaitų – konsultacijų ciklas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenėms „Auginame ir augame kartu“. Paskaitos – konsultacijos temos: „3 – 5 m. amžiaus vaikų kalbos, pažintinių gebėjimų, socialinių įgūdžių raida ir jų ugdymas“ 2024-03-21

Registracija čia

 

Paskaitų – konsultacijų ciklas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenėms „Auginame ir augame kartu“. Temos: „3 m. amžiaus vaikų krizė“, „Vaikų teisės ir pareigos“ 2024-03-14

Registracija čia

 

Kvalifikacijos tobulinimo programos „Vaikų, turinčių autistiškų bruožų, ugdymas vaikų lopšelyje darželyje“ paskaita „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus autistiškų vaikų sensorikos ypatumai“. 2024-03-04

Registracija čia

 

Pianistų forumas „Pasidalinkime idėjomis“ 2024-04-11,12

Registracija čia

 

Tarptautinė mokslinė – metodinė konferencija „Vaikų ir jaunimo pilietinės savimonės formavimas muzikos pagalba“ 2024-03-08,09

Registracija čia

 

Seminaras „Dyslexia. Kitoks požiūris ir pagalba mokytojui“ 2024-02-27

Registracija čia

 

Antroji kvalifikacijos tobulinimo programos „Vaikų, turinčių autistiškų bruožų, ugdymas vaikų lopšelyje darželyje“ paskaita „Autistiškų vaikų socialinės sąveikos ugdymas“ ir „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus autistiškų vaikų sensorikos ypatumai“ 2024-02-12

Registracija čia

 

Visagino švietimo bendruomenės forumas „Bendrystės tiltai“ 2024-02-20

Registracija čia

 

Seminaras Kūrinių interpretacijos ir techninių problemų sprendimo būdai fortepijono pamokoje2024-01-26

Registracija čia

Mokymai ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBO UŽMOKESČIO SKAIČIAVIMO PAKEITIMAI NUO 2024 m.“ 2023-01-15

Registracija čia

Pirmoji kvalifikacijos tobulinimo programos „Vaikų, turinčių autistiškų bruožų, ugdymas vaikų lopšelyje darželyje“ paskaita „Autistiškų vaikų bruožai“ 2024-01-23

Registracija čia

 

 

2023 METAI

Stažuotė Visagino ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo lavinimo mokyklų vadovams Vilniaus darželyje  „Vaikystės sodas“ ir „Karalienės Mortos“ mokykloje. Registracija vykdoma iki gruodžio 11 d.

Registracija čia

Programos „Vaikų, turinčių autistiškų bruožų, ugdymas vaikų lopšelyje – darželyje“ paskaita „Tėvų ir pedagogų bendradarbiavimo būtinybė/svarba ugdymo procese“ Visagino vaikų lopšelio – darželio „Gintarėlis“ pedagogams

Registracija čia

Seminaras „Įtrauki mokykla: asmeninės gerovės perspektyvos“ 2023-12-12

Registracija čia

Seminaras „UTA mokykloje: kultūra, struktūros, procesai, aplinkos“ 2023-12-06 (perkeltas dėl lektorės ligos. Datą patikslinsime vėliau)

Registracija čia

Programos „Vaikų, turinčių autistiškų bruožų, ugdymas vaikų lopšelyje – darželyje“ paskaita „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus autistiškų vaikų emocijų/elgesio valdymas, struktūruotos aplinkos pritaikymas“ Visagino vaikų lopšelio – darželio „Gintarėlis“ pedagogams 2023-11-30

Registracija čia

Konferencija, skirta lietuvių valstybinės kalbos statuso susigrąžinimo 35-mečiui paminėti „SĖKMINGOS INTEGRACIJOS RAKTAS: MOKOMĖS IR MOKOME LIETUVIŠKAI“ 2023-11-29

Registracija čia

Diskusija bei porgramos “Jaunas ir pilietiškas” pristatymas Visagino  „Verdenės“ gimnazijoje 2023-11-21

Registracija čia

Renginių ciklas iš Edukacinio ciklo „Integracija į Europos ir pasaulio fortepijono meno kultūrą“ kūrybinė laboratorija „Pagauk sėkmę“ – fortepijono kūrinių interpretavimas 2023-11-09

Registracija čia

Seminaras „Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ugdymo metodai ir ugdymo(-si) galimybės“ Visagino  „Verdenės“ gimnazijoje 2023-10-19

Registracija čia

Seminaras „Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ugdymo metodai ir ugdymo(-si) galimybės“ Visagino vaikų lopšelyje – darželyje„Auksinis raktelis“ 2023-10-19

Registracija čia

Programos „Vaikų, turinčių autistiškų bruožų, ugdymas vaikų lopšelyje – darželyje“ paskaita „Švietimo pagalbos plano rengimas“ Visagino vaikų lopšelio – darželio „Gintarėlis“ pedagogams

Registracija čia

Programos „Vaikų, turinčių autistiškų bruožų, ugdymas vaikų lopšelyje – darželyje“ paskaita  „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus autistiškų vaikų pažintinių gebėjimų ugdymas“ Visagino vaikų lopšelio – darželio „Gintarėlis“ pedagogams

Registracija čia

Seminaras „Atnaujinto ugdymo turinio diegimas. Išbandome mokydamiesi vieni iš kitų“ 

Registracija čia

Mokymai fortepijono mokytojams „Miklūs pirštukai“

Registracija čia

Programos „Vaikų, turinčių autistiškų bruožų, ugdymas vaikų lopšelyje – darželyje“ paskaita „Socialinės sąveikos ugdymas“ Visagino vaikų lopšelio – darželio „Gintarėlis“ pedagogams

Registracija čia

Seminaras „Asmeninių įpročių keitimo ir tobulinimo plano sudarymas“

Registracija čia

Seminaras „Kaip ugdysime aukštesnius ugdytinių pasiekimus ir organizuosime ugdymą remiantis BPUP“

Registracija čia

Programos „Vaikų, turinčių autistiškų bruožų, ugdymas vaikų lopšelyje – darželyje“ paskaita „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus autistiškų vaikų sensorikos ypatumai“ Visagino vaikų lopšelio – darželio „Gintarėlis“ pedagogams

Registracija čia

Seminaras „Vaikų, turinčių elgesio ir/ar emocinių sutrikimų, ypatumai“

Registracija čia

Programos „Vaikų, turinčių autistiškų bruožų, ugdymas vaikų lopšelyje – darželyje“ paskaita „Socialinės sąveikos ugdymas“ Visagino vaikų lopšelio – darželio „Gintarėlis“ pedagogams

Registracija čia

Tarptautinė konferencija „Instrumentinės muzikos aktualijos“

Registracija čia

Seminaras „Kompetencijomis grįstas ugdymas pamokoje“

Registracija čia