Informacija apie olimpiadas: https://www.lmnsc.lt/olimpiados/

Mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. V-663  1 priedas 2 priedas
Sutikimas dėl asmens duomenų naudojimo (iki 18 m.) (Atsisiųsti)
Sutikimas dėl asmens duomenų naudojimo (nuo 18 m.) (Atsisiųsti)

Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 28 d. 2019-05-27 įsakymas Nr. ĮV-E-143 „Dėl Visagino savivaldybės etapo mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimo ir vykdymo nuostatų patvirtinimo”.  1 priedas

2024 m. 

ŠMSM ministro patvirtintas 2023 m. gruodžio 7 d., įsakymo Nr. V-1548

 

VI LIETUVOS MOKINIŲ ETNINĖS KULTŪROS OLIMPIADA   Etninės kultūros globos tarybos raštas „Dėl šeštosios Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados pirmojo etapo”.

 

2023 m. 

2022–2023 M. M. MOKINIŲ DALYVAVIMO VISAGINO SAVIVALDYBĖS IR RESPUBLIKINIO ETAPŲ DALYKŲ OLIMPIADOSE IR KONKURSUOSE SUVESTINĖ-ATASKAITA

VISAGINO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ 2022-2023 METŲ DALYKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ IR KITŲ RENGINIŲ GRAFIKAS patvirtintas Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyriaus vedėjo 2023 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 20

2023 M. LIETUVOS MOKINIŲ DALYKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ IR KITŲ RENGINIŲ GRAFIKAS patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-1928 

VISAGINO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ 2022-2023 METŲ DALYKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ IR KITŲ RENGINIŲ GRAFIKAS (projektas)

ĮVAIRIŲ INSTITUCIJŲ ORGANIZUOJAMI NACIONALINIAI RENGINIAI 2023 METAIS

2022 m. 

2021–2022 M. M. MOKINIŲ DALYVAVIMO VISAGINO SAVIVALDYBĖS IR RESPUBLIKINIO ETAPŲ DALYKŲ OLIMPIADOSE IR KONKURSUOSE SUVESTINĖ-ATASKAITA atsisiųsti

 

          2021-2022 m. m. olimpiadų ir konkursų tvarkaraštis

2020-2021 m. m. olimpiadų ir konkursų tvarkaraštis

2019-2020 m. m. olimpiadų ir konkursų tvarkaraštis

2017-2018 m. m. savivaldybės etapo olimpiadų ir konkursų tvarkaraštis
2016-2017 m. m. savivaldybės etapo olimpiadų ir konkursų tvarkaraštis

 

Puslapis atnaujintas 2023-12-07