Informacija apie olimpiadas https://www.lmnsc.lt/olimpiados/

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. V-2247 2022 m. Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafikas

2021–2022 m. m. Lietuvos mokinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių savivaldybių bei šalies etapų organizavimo tvarkos aprašas  https://www.lmnsc.lt/uplfiles4/R1-619%20Tvarka_21-22%20mm.pdf

Mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. V-663  1 priedas 2 priedas

Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 28 d. 2019-05-27 įsakymas Nr. ĮV-E-143 „Dėl Visagino savivaldybės etapo mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimo ir vykdymo nuostatų patvirtinimo”. 

Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyriaus vedėjo ĮSAKYMAS  Dėl Visagino savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių 2022 metų dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių tvarkaraščio patvirtinimo

2021–2022 M. M. MOKINIŲ DALYVAVIMO VISAGINO SAVIVALDYBĖS IR RESPUBLIKINIO ETAPŲ DALYKŲ OLIMPIADOSE IR KONKURSUOSE SUVESTINĖ-ATASKAITA atsisiųsti 

          2021-2022 m. m. olimpiadų ir konkursų tvarkaraštis

2020-2021 m. m. olimpiadų ir konkursų tvarkaraštis

2019-2020 m. m. olimpiadų ir konkursų tvarkaraštis

2017-2018 m. m. savivaldybės etapo olimpiadų ir konkursų tvarkaraštis
2016-2017 m. m. savivaldybės etapo olimpiadų ir konkursų tvarkaraštis

2015-2016 m. m. olimpiadų ir konkursų tvarkaraštis

2014-2015 m. m. olimpiadų ir konkursų tvarkaraštis
2013-2014 m. m. olimpiadų ir konkursų tvarkaraštis
2012-2013 m. m. olimpiadų ir konkursų tvarkaraštis

Puslapis atnaujintas 2022-01-04