Dalykinių olimpiadų ir konkursų nuostatai

Mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. V-663
1 priedas

2 priedas


2020-2021 m.m. olimpiadų ir konkursų tvarkaraštis

2019-2020 m. m. olimpiadų ir konkursų tvarkaraštis

2017-2018 m. m. savivaldybės etapo olimpiadų ir konkursų tvarkaraštis
2016-2017 m. m. savivaldybės etapo olimpiadų ir konkursų tvarkaraštis

2015-2016 m. m. olimpiadų ir konkursų tvarkaraštis

2014-2015 m. m. olimpiadų ir konkursų tvarkaraštis
2013-2014 m. m. olimpiadų ir konkursų tvarkaraštis
2012-2013 m. m. olimpiadų ir konkursų tvarkaraštis

Puslapis atnaujintas 2019-11-21