Informacija apie olimpiadas: https://www.lmnsc.lt/olimpiados/
Mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. V-663  1 priedas 2 priedas Sutikimas dėl asmens duomenų naudojimo (iki 18 m.) (Atsisiųsti) Sutikimas dėl asmens duomenų naudojimo (nuo 18 m.) (Atsisiųsti)

Visagino savivaldybės mero  2023 m. gruodžio 28 d. potvarkis Nr. PV-E-406 „Dėl Visagino savivaldybės mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo”  1 priedas 2 priedas 2priedas2 3 priedas 4 priedas

2024 metai 

2024 m. mokinių dalyvavimo Visagino savivaldybės ir respublikinių etapų dalykų olimpiadose ir konkursuose ATASKAITA-SUVESTINĖ

Visagino savivaldybės mokiniai, dalyvavę olimpiadose ir kituose renginiuose žiūrėti

2024 M. LIETUVOS MOKINIŲ DALYKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ IR KITŲ RENGINIŲ GRAFIKAS ŠMSM ministro patvirtintas 2023 m. gruodžio 7 d., įsakymo Nr. V-1548

Visagino savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių 2024 metų dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafikas Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. sausio 22 d. įsakymas Nr. ĮV-E-27.

2023 metai 

2022–2023 m. m. mokinių dalyvavimo Visagino savivaldybės ir respublikinių etapų dalykų olimpiadose ir konkursuose SUVESTINĖ-ATASKAITA

2022 metai 

2021–2022 mokinių dalyvavimo Visagino savivaldybės ir respublikinių etapų dalykų olimpiadose ir konkursuose ataskaita-suvestinė atsisiųsti

          2021-2022 m. m. olimpiadų ir konkursų tvarkaraštis

 

Puslapis atnaujintas 2024-06-11