Gegužės 8, 13, 20, 29 dienomis 14.30 val. Visagino švietimo pagalbos tarnyba organizuoja nemokamą seminarą pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo pedagogams „Specifiniai mokymosi sutrikimai: atpažinimas ir pagalba“ (trukmė 8 ak. val.) (kvalifikacijos tobulinimo programos „Įtraukusis ugdymas – vertybė ir iššūkis bendruomenei“ III modulis).

Seminaro metu bus aptarta pagrindinės ir dažniausiai Visagino savivaldybės ugdymo įstaigose sutinkamos mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių grupės, jų požymiai, išanalizuoti sunkumai, su kuriais susiduria šių grupių mokiniai, pateiktos rekomendacijos, kaip mokytojui dirbti pamokoje, kaip pritaikyti programą, kokie metodai ir būdai yra efektyvūs, atsižvelgiant į sutrikimus, dirbant su specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniais, kaip mokytojas gali padėti mokiniui ir sau. Seminaro lektorės VŠPT psichologė Asta Sokolovienė, VŠPT specialioji pedagogė, logopedė Dalia Nekliudova.

Kviečiame ugdymo įstaigų pedagogus aktyviai dalyvauti.

Seminaras vyks Visagino švietimo pagalbos tarnyboje, adresu Draugystės g. 12, Visaginas. Registracijos nuoroda https://bit.ly/3Ud4q7Q

Tel. papildomai informacijai +370 685 38571