Įvyko dailės olimpiada

Visagino švietimo pagalbos tarnyba 2022 m. vasario 21 d. savivaldybės etape organizavo Lietuvos mokinių dailės olimpiadą. Olimpiados tikslas – plėtoti mokinių kultūrą bei saviraišką, rasti itin gabius mokinius ir juos ugdyti.

Olimpiadoje Visaginui atstovavo Visagino „Atgimimo“ gimnazijos, Visagino „Verdenės“ gimnazijos, Visagino Draugystės progimnazijos ir Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro mokiniai.

Dėkojame Visagino „švietimo pagalbos tarnybos bendruomenei sudarant puikias sąlygas olimpiados vyksmui.

Visagino švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Laima Šamatavienė