Įvyko Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso savivaldybės etapas

Įvyko Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso savivaldybės etapas

Visagino švietimo pagalbos tarnyba 2024 m. sausio 22 d. savivaldybės etape organizavo meninio skaitymo konkursą. Konkurso tikslas – ugdyti mąstančią ir iškalbingą individualybę; skatinti mokinius domėtis grožine literatūra; puoselėti mokinių meninio žodžio suvokimą; ugdyti mokinių gebėjimą kalbėti aiškiai, suprantamai, paveikiai.

Konkursui Visaginui atstovavo Visagino „Atgimimo“ gimnazijos 4 mokiniai, Visagino „Verdenės“ gimnazijos 7 mokiniai, Visagino „Žiburio” pagrindinės mokyklos 8 mokiniai, Visagino Draugystės progimnazijos 2 mokiniai, Visagino „Gerosios vilties” progimnazijos 2 mokiniai ir Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro 3 mokiniai.

Dėkojame mokytojams ruošiant mokinius ir mokiniams dalyvavusiems konkurse.

Dėkojame Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijos bendruomenei sudarant puikias sąlygas konkurso vyksmui.

Visagino švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Laima Šamatavienė