Improvizuokite ir kurkite!

Mokykitės!

Nestovėkite nuošalyje ir nestebėkite!

Ryžkitės naujiems darbams!

Palikite savo patirtį kitiems!


 Naudinga informacija apie nuotolinį mokymą čia >>>


Kviečiame susipažinti su Visagino savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų patirtimi.

Dėl informacijos paskelbimo prašome kreiptis el. paštu info@visaginospt.lt


Mieli mokytojai,

Nelaimės, sudėtingos situacijos priverčia susivienyti, padėti vieni kitiems. Kviečiame karantino metu laiką praleisti naudingai ir prasmingai: skirkite laiko savišvietai, ruoškitės nuotoliniam mokymui. Mūsų interneto svetainėje pradėtos kaupti naudingos nuorodos, kurios padės išmokti ir sukurti kažką naujo https://www.visaginospt.lt/veikla/metodine-veikla/nuotolinis-mokymas/.

Kviečiame ne tik mokytis, bet ir kurti! Gal tai bus testas, gal žaidimas, gal interaktyvi pateiktis, gal vaizdo pamoka ar užduočių ciklas, o gal…  Taigi kviečiame kurti ir dalintis! Nesvarbu, koks tai bus darbas, kokia programa sukurtas, kokio dalyko ar kokios klasės mokiniui skirtas, svarbu kad tai būtų jūsų darbas. Šį kartą nei nuostatų, nei apribojimų nebus! Darbus, nurodę autorių, mokyklą, kitą jūsų nuomone reikalingą informaciją, siųskite el. p.  info@visaginospt.lt  arba nurodykite, kur jie yra prieinami internete. Mes skelbsime jūsų darbus ar interneto adresus kur tie darbai yra. Taigi pasidalinsime jūsų sukurtais darbais ar idėjomis ir praturtėsime.

Pasibaigus karantinui ir grįžus į įprastą darbo ritmą visi pateikę darbus gaus Visagino švietimo pagalbos tarnybos pažymas apie jūsų sukurtą darbą.


VISAGINO SAVIVALDYBĖS MOKYTOJŲ METODINĖ VEIKLA:

1. Mokyklų metodinės tarybos ir metodinių būrelių posėdžiai.
2. Metodinės dienos.
3. Gerosios patirties kvalifikacijos tobulinimo programų kūrimas ir įgyvendinimas.
4. Edukacinės išvykos.
5. Konferencijos.
6. Parodos.
7. Atviros pamokos ir jų aptarimai.
8. Edukacinės patirties banko kaupimas ir sklaida.
9. Metodinių priemonių kūrimas.
10. Metodinės literatūros kaupimas ir sklaida.


DOKUMENTAI:

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų metodinės veiklos organizavimo ir koordinavimo tvarka

Visagino savivaldybės mokytojų metodinės tarybos veiklos organizavimo nuostatai

Visagino savivaldybės mokytojų metodinių būrelių veiklos organizavimo nuostatai


Apdovanojimo Visagino savivaldybės Mokytojas nuostatai

Apdovanojimo Visagino savivaldybės Mokytojas nominantai čia>>>  https://www.visaginospt.lt/visagino-savivaldybes-mokytojas/

  1. Apie nuotolinį mokymąsi
  2. Nuotoliniai mokymai mokytojams
  3. Mūsų patarimai kaip parengti ir organizuoti nuotolinį mokymą
  4. Virtualaus mokymosi aplinkos, programos ir įrankiai
  5. Skaitmeninės ugdymo priemonės ir svetainės
  6. Švietimo pagalba
  7. Biblioteka
  8. Tėvams

SVARBI INFORMACIJA:
Visagino miesto mokyklų metodinės tarybos internetinė svetainė


Puslapis atnaujintas 2020-03-17