Įvyko Visagino savivaldybės fizinio ugdymo metodinio būrelio posėdis

Gegužės 10 d. įvyko Visagino savivaldybės mokyklų fizinio ugdymo metodinio būrelio steigiamasis posėdis. Posėdyje aptarta Visagino savivaldybės mokyklų metodinę veiklą reglamentuojantys dokumentai – Visagino švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 2022 m. balandžio 26  d. įsakymu Nr. V-44 patvirtinti Visagino savivaldybės mokyklų metodinės tarybos ir metodinių būrelių veiklos organizavimo nuostatai. Išrinktas metodinio būrelio pirmininkas, Juozas Luneckas, Visagino Draugystės progimnazijos fizinio ugdymo mokytojas ir sekretorė, Visagino „Verdenės“ gimnazijos fizinio ugdymo mokytoja.  Posėdyje aptarta ugdymo turinio atnaujinimo pasirengimo ir priemonių plano įgyvendinimo klausimai skirti sėkmingam pasiruošimui atnaujintų bendrųjų programų diegimui. Šio posėdžio metu aptarti ir kiti organizaciniai klausimai – bendradarbiavimas su socialiniais partneriais ir kuratoriumi savivaldybėje, veiklos plano rengimas, varžybų organizavimas.

Visagino švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Laima Šamatavienė