Ugdymo turinio atnaujinimas

     Kviečiame apsilankykite svetainėje

      https://www.mokykla2030.lt, https://www.nsa.smm.lt/?fbclid=IwAR15tscJbJP5AAWmevh3TTXKEvuMPNgiTgGXuhhWupUP4_oyzn2QO9IH5Vg

2023 – 2025 metų prioritetinės pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sritys
Imasi vykdyti švietimo įstaigų pedagogų kvalifikacijos tobulinimo stebėseną.
Prioritetinėmis pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo sritimis paskelbtas:
🟢skaitmeninių kompetencijų stiprinimas;
🟢kompetencijų, reikalingų įtraukties principui įgyvendinti, tobulinimas;
🟢pilietinio ugdymo kompetencijų stiprinimas;
🟢ugdymo praktikos ir didaktikos kompetencijų gerinimas;
🟢lyderystės ugdymui ir mokymuisi būtinų kompetencijų tobulinimas.
Primename, jog atnaujintos #BendrosiosProgramos diegiamos keliais etapais ⬇️⬇️⬇️
                 👀Įdėmiau susipažinti su programomis galite Švietimo portale: https://www.emokykla.lt/

PATVIRTINTOS ATNAUJINTOS MOKYKLINĖS PROGRAMOS 

✅Rekomendacijos (tame tarpe ir dėl 30% UT, įtraukiojo ugdymo): https://www.emokykla.lt/…/bendruju-programu-projektai
✅Pamokos stebėjimo protokolas: https://docs.google.com/…/1vNZ6…/edit…
✅Naudingi renginiai dalykininkams apie UTA: https://www.youtube.com/playlist…
✅Bendra informacija skaidrėse: https://docs.google.com/…/11WnZ7wnnnUTzd…/edit…                 
UTA planų pavyzdžiai ir kita naudinga informacija:
Pasirengimas UTA (skaidrės visai švietimo bendruomenei): https://docs.google.com/…/11WnZ7wnnnUTzd…/edit…
Bendras strateginis planas mokyklai: https://docs.google.com/…/15T49lFzmq7ph…/edit…
Pamokos stebėjimo protokolas: https://docs.google.com/…/1vNZ6…/edit…

 

Ugdymo turinio atnaujinimo aktualijos Visagino savivaldybėje

Visagino savivaldybės atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo komanda

Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo Visagino savivaldybės mokyklose 2022–2023 mokslo metais veiksmų planas

Situacijos analizė Visagino savivaldybėje

 

Ugdymo turinio atnaujinimo aktualijos Visagino švietimo pagalbos tarnyboje

Visagino švietimo pagalbos tarnybos atnaujinto ugdymo turinio atnaujinimo ir įgyvendinimo veiksmų planas

Visagino švietimo pagalbos tarnybos atnaujinto ugdymo turinio Visagino ugdymo įstaigų vadovų, pedagogų, švietimo pagalbos specialistų kompetencijų tobulinimo planas 2022-2023 m.

Visagino švietimo pagalbos tarnybos Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo komunikacijos ir partnerysčių planas

2023-01-23  |  Visagino švietimo pagalbos tarnybos tyrimas „Visagino savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklų atnaujintos priešmokyklinio ugdymo  programos įgyvendinimas”

2022-10-26  |  Visagino švietimo pagalbos tarnybos tyrimas dėl pasirengimo ugdymo turinio atnaujinimui ir įgyvendinimui Visagino ugdymo įstaigose

                     2022-11-15  |  UTA: pasiekimai ir problemos Visagine