VISAGINO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA

Draugystės g. 12, Visaginas

tel. 8 386 60 099

info@vspt.lt

DARBUOTOJAI:

Visagino švietimo pagalbos tarnybos darbuotojų elektroninio pašto adresas sudarytas pagal šią tvarką nevartojant lietuviškų raidžių: vardas.pavardė@įstaigos interneto svetainės adresų sritis.

Dalė Gasiniauskienė, direktorė

El. p.: dale.gasiniauskiene@visaginospt.lt

Direktoriaus pareigybės aprašymas

 

 

Natalija Levickaja, metodininkė

El. p.: natalija.levickaja@vspt.lt

Birutė Stefanskienė, metodininkė

El. p.: birute.stefanskiene@gmail.com

Metodininko pareigybės aprašymas

 

Asta Sokolovienė, psichologė

El. p.: asta.sokoloviene@vspt.lt

Anastasija Jevtiuchova, psichologė

El. p.: info@vspt.lt

Jelena Malyševa, psichologė

El. p.: milk60@gmail.com

Psichologo pareigybės aprašymas

 

Dalia Nekliudova, specialioji pedagogė, logopedė

El. p.: dalia.nekliudova@vspt.lt

Specialiojo pedagogo, logopedo pareigybės aprašymas

 

Birutė Stefanskienė, socialinė pedagogė

El. p.: birute.stefanskiene@gmail.com

Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas

 

Švietimo pagalbos specialistai, savo funkcijas vykdantys ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose

 

Rimvyda Ardamakovaitė, psichologė (lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“)

Daiva Šarkienė, psichologė (lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“)

Viktorija Ščerbakova, psichologė (lopželis-darželis „Auksinis gaidelis“)

Natalja Kuznecova, psichologė (lopšelis-darželis „Kūlverstukas“)

Jelena Malyševa, psichologė (lopšelis-darželis „Gintarėlis“)

Psichologo pareigybės aprašymas

Dalia Nekliudova, specialioji pedagogė (lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“, lopšelis-darželis „Kūlverstukas“)

Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas

Alina Ridzikaitė, vyriausioji buhalterė

El. p.: alina.ridzikaite@vspt.lt

Vyr. buhalterio pareigybės aprašymas

 

Marijona Sipavičienė, sekretorė- archyvarė

El. p.: marijona.sipaviciene@vspt.lt

Sekretoriaus-archyvaro pareigybės aprašymas

 

Aurelija Michailova, ūkvedė

El. p.: aurelija.michailova@www.vspt.lt

Ūkvedžio pareigybės aprašymas

Nadežda Karnickaja, valytoja

El. p.: info@www.vspt.lt

Valytojo pareigybės aprašymas

 

Pareigybių, į kurias skiriant asmenį pateikiamas rašytinis prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį asmenį pateikimo, sąrašas

Puslapis atnaujintas 2019-02-11