VISAGINO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA

Draugystės g. 12, Visaginas

tel. 8 386 60 099

El. p. info@vspt.lt

DARBUOTOJAI:

Direktorė Eleonora Dutkevičienė

El. p.: eleonora.dutkeviciene@visaginospt.lt

Direktoriaus pareigybės aprašymas

Laima Šamatavienė, metodininkė

Tel. Nr. +370 613 88 726

El. p.: laima.samataviene@visaginospt.lt

Metodininko pareigybės aprašymas

Ieva Gudienė, metodininkė

Tel. Nr. +370 68427185

El. p.:  ieva.gudiene@visaginospt.lt

Metodininko pareigybės aprašymas

Birutė Stefanskienė, metodininkė

El. p.: birute.stefanskiene@visaginospt.lt

Metodininko pareigybės aprašymas

Asta Sokolovienė, psichologė

El. p.: asta.sokoloviene@vspt.lt

Jelena Malyševa, psichologė

El. p.: jelena.malyseva@visaginospt.lt

Psichologo pareigybės aprašymas

Dalia Nekliudova, specialioji pedagogė, logopedė

El. p.: dalia.nekliudova@visaginospt.lt

Specialiojo pedagogo, logopedo pareigybės aprašymas

Birutė Stefanskienė, socialinė pedagogė

El. p.: birute.stefanskiene@visaginospt.lt

Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas

Švietimo pagalbos specialistai, savo funkcijas vykdantys ugdymo įstaigose

Rimvyda Ardamakovaitė, psichologė (lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“). El. p. rimvyda.ardamakovaite@visaginospt.lt

Daiva Šarkienė, psichologė (lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“). El. p. daiva.sarkiene@visaginospt.lt

Jelena Malyševa, psichologė (lopšelis-darželis „Auksinis gaidelis“).

El. p. jelena.malyseva@visaginospt.lt

Natalja Kuznecova, psichologė (lopšelis-darželis „Kūlverstukas“). El. p. natalja.kuznecova@visaginospt.lt

Jelena Malyševa, psichologė (lopšelis-darželis „Gintarėlis“). El. p. jelena.malyseva@visaginospt.lt

Psichologo pareigybės aprašymas

Žana Vaitkuvienė-Zimina, specialioji pedagogė (lopšelis darželis „Auksinis raktelis”). El. p.

zana.vaitkuviene.zimina@visaginospt.lt

Žana Vaitkuvienė-Zimina, specialioji pedagogė (lopšelis darželis „Kulverstukas”). El. p.

zana.vaitkuviene.zimina@visaginospt.lt

Specialiojo pedagogo,  pareigybės aprašymas

Dalia Nekliudova, specialioji pedagogė (lopšelis-darželis „Gintarėlis“).  El. p. dalia.nekliudova@visaginospt.lt

Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas

Natalja Kabajeva, specialioji pedagogė (lopšelis-darželis „Auksinis gaidelis“).  El. p. natalja.kabajeva@visaginospt.lt

Vilmantė Andrejevienė, specialioji pedagogė (lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“).  El. p. vilmante.andrejeviene@visaginospt.lt

Violeta Mateikienė, karjeros specialistė („Atgimimo” gimnazija). El. p. violeta.mateikiene@visaginospt.lt

Diana Vladyševa,  karjeros specialistė („Žiburio” pagrindinė mokykla, Draugystės progimnazija). El. p. diana.vladyseva@visaginospt.lt

Laura Budrevičiūtė, vyriausioji buhalterė

El. p.: laura.budreviciute@visaginospt.lt

Vyr. buhalterio pareigybės aprašymas

Marijona Sipavičienė, sekretorė- archyvarė

El. p.: marijona.sipaviciene@visaginospt.lt

Sekretoriaus-archyvaro pareigybės aprašymas

Alvyra Ramonienė, ūkvedė

El. p.: alvyra.ramoniene@visaginospt.lt

Ūkvedžio pareigybės aprašymas

Laura Budrevičiūtė, valytoja

El. p.: laura.budreviciute@visaginospt.lt

Valytojo pareigybės aprašymas

Pareigybių, į kurias skiriant asmenį pateikiamas rašytinis prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį asmenį pateikimo, sąrašas

Puslapis atnaujintas 2022-12-30