VISAGINO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA

Draugystės g. 12, Visaginas

tel. 8 386 60 099

info@vspt.lt

DARBUOTOJAI:

Visagino švietimo pagalbos tarnybos darbuotojų elektroninio pašto adresas sudarytas pagal šią tvarką nevartojant lietuviškų raidžių: vardas.pavardė@įstaigos interneto svetainės adresų sritis.

Dalė Gasiniauskienė, direktorė

El. p.: dale.gasiniauskiene@visaginospt.lt

Direktoriaus pareigybės aprašymas

 

 

Natalija Levickaja, metodininkė

El. p.: natalija.levickaja@vspt.lt

Birutė Stefanskienė, metodininkė

El. p.: birute.stefanskiene@gmail.com

Metodininko pareigybės aprašymas

 

Tarnybos psichologai

  • įvertina vaiko psichosocialinės raidos ypatumus, galias ir sunkumus;
  • nustato vaiko elgesio ir emocines problemas, asmenybės raidos problemas;
  • konsultuoja ir teikia rekomendacijas mokiniams, jų tėvams (globėjams), mokytojams mokymosi sunkumų, brandumo mokyklai, gabumų ugdymo, elgesio ir emocijų sutrikimų ir problemų, santykių su bendraamžiais, bendravimo su tėvais sunkumų, konfliktų sprendimo, krizių, žalingū įpročių, smurto, patyčių prevencijos, karjeros planavimo klausimais.

Asta Sokolovienė, psichologė

El. p.: asta.sokoloviene@vspt.lt

Anastasija Jevtiuchova, psichologė (vaiko priežiūros atostogose)

El. p.: info@vspt.lt

Jelena Malyševa, psichologė

El. p.: milk60@gmail.com

Psichologo pareigybės aprašymas

 

Tarnybos specialusis pedagogas, logopedas

  • įvertina mokinio žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms. specialiuosius ugdymosi poreikius, vaikų kalbos raidos ypatumus bei kalbos ir komunikacijos sutrikimus;
  • konsultuoja ir teikia rekomendacijas vaikams, mokytojams, specialistams, tėvams (globėjams) dėl ugdymosi, logopedo pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų prevencijos bei korekcijos klausimais.

Dalia Nekliudova, specialioji pedagogė, logopedė

El. p.: dalia.nekliudova@vspt.lt

Specialiojo pedagogo, logopedo pareigybės aprašymas

 

Tarnybos socialinis pedagogas

  • padeda vaikams ir jų šeimoms geriau įsilieti į visuomenę, bendruomenę, švietimo ar globos įstaigą, kitas socialines įstaigas, vykdančias ugdymo funkcijas, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais, suteikia palaikymą bei infomaciją apie priklausančias socialines garantijas;
  • organizuoja prevencinę veiklą bei tėvų ir bendruomenės švietimą pedagoginiais psichologiniais klausimais..

Birutė Stefanskienė, socialinė pedagogė

El. p.: birute.stefanskiene@gmail.com

Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas

 

Švietimo pagalbos specialistai, savo funkcijas vykdantys ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose

Rimvyda Ardamakovaitė, psichologė (lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“)

Daiva Šarkienė, psichologė (lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“)

Viktorija Ščerbakova, psichologė (lopželis-darželis „Auksinis gaidelis“)

Natalja Kuznecova, psichologė (lopšelis-darželis „Kūlverstukas“)

Jelena Malyševa, psichologė (lopšelis-darželis „Gintarėlis“)

Psichologo pareigybės aprašymas

Dalia Nekliudova, specialioji pedagogė (lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“, lopšelis-darželis „Kūlverstukas“)

Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas

 

Alina Ridzikaitė, vyriausioji buhalterė

El. p.: alina.ridzikaite@vspt.lt

Vyr. buhalterio pareigybės aprašymas

 

Marijona Sipavičienė, sekretorė- archyvarė

El. p.: marijona.sipaviciene@vspt.lt

Sekretoriaus-archyvaro pareigybės aprašymas

 

Aurelija Michailova, ūkvedė

El. p.: aurelija.michailova@www.vspt.lt

Ūkvedžio pareigybės aprašymas

 

Nadežda Karnickaja, valytoja

El. p.: info@www.vspt.lt

Valytojo pareigybės aprašymas

 

Pareigybių, į kurias skiriant asmenį pateikiamas rašytinis prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį asmenį pateikimo, sąrašas

Puslapis atnaujintas 2019-02-11