Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-12-16 nutarimu Nr. 1721 18 p. pateikiami darbuotojų, einančių vienodas pareigas (t.y. to paties pavadinimo), skaičius ir šias pareigas einančių darbuotojų praėjusių metų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis.

2019 m.

Pareigybė Etatų skaičius Darbuotojų skaičius Vidutinis darbuotojo mėnesinis darbo užmokestis bruto (Eur)
I II III IV
Psichologas 1 2 556,49  639,84 545,37

2018 m.

Pareigybė Etatų skaičius Darbuotojų skaičius Vidutinis darbuotojo mėnesinis darbo užmokestis bruto (Eur)
I II III IV
Mokytojas 3 342,06 341,18
Psichologas          1          2  318,79  379,03

2017 m. vidutinis darbo užmokestis

Puslapis atnaujintas 2019-10-25