Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-12-16 nutarimu Nr. 1721 18 p. pateikiami darbuotojų, einančių vienodas pareigas (t.y. to paties pavadinimo), skaičius ir šias pareigas einančių darbuotojų praėjusių metų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis.

 

2022 m. *

Pareigybė Etatų skaičius Darbuotojų skaičius Vidutinis darbuotojo mėnesinis darbo užmokestis bruto (Eur)
1 ketvirtis 2 ketvirtis 3 ketvirtis 4 ketvirtis
Metodininkas  1,5 2 1134,62 1266,57 1282,60 1096,05
Psichologas        3 7 1996,04 2089,49 2069,43 2004,52

 

2021 m.*

Pareigybė Etatų skaičius Darbuotojų skaičius Vidutinis darbuotojo mėnesinis darbo užmokestis bruto (Eur)
1 ketvirtis 2 ketvirtis 3 ketvirtis 4 ketvirtis
Metodininkas  1,5 2  1053,50 1291,01  1273,60 922,87
Psichologas        3 7  1273,39  1416,83 1568,49 1883,92

2020 m.*

Pareigybė Etatų skaičius Darbuotojų skaičius Vidutinis darbuotojo mėnesinis darbo užmokestis bruto (Eur)
1 ketvirtis 2 ketvirtis 3 ketvirtis 4 ketvirtis
Metodininkas  1,5 2  954,20 1101,59  1130,04 1146,03
Psichologas        3        7  1317,94  1343,06 1322,24. 1526,21

2019 m.

Pareigybė Etatų skaičius Darbuotojų skaičius Vidutinis darbuotojo mėnesinis darbo užmokestis bruto (Eur)
1 ketvirtis 2 ketvirtis 3 ketvirtis 4 ketvirtis
Psichologas 1 2 556,49  639,84 545,37 1132,32*

2018 m.

Pareigybė Etatų skaičius Darbuotojų skaičius Vidutinis darbuotojo mėnesinis darbo užmokestis bruto (Eur)
1 ketvirtis 2 ketvirtis 3 ketvirtis 4 ketvirtis
Mokytojas 3 342,06 341,18
Psichologas          1          2  318,79  379,03

2017 m. vidutinis darbo užmokestis

Nurodomas pilno etato vidutinis bruto darbo užmokestis.

Puslapis atnaujintas 2020-07-15