Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-12-16 nutarimu Nr. 1721 18 p. pateikiami darbuotojų, einančių vienodas pareigas (t.y. to paties pavadinimo), skaičius ir šias pareigas einančių darbuotojų praėjusių metų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis.

2024 m. *

Pareigybė Etatų skaičius Darbuotojų skaičius Vidutinis darbuotojo mėnesinis darbo užmokestis bruto (Eur)
1 ketvirtis 2 ketvirtis 3 ketvirtis 4 ketvirtis
Direktoriaus pavaduotojas 0,5 1 2604,58
Direktorius 1 1 3065,09
Karjeros specialistas 1,2 2 1636,31
Metodininkas 1,5 3 1294,95
Psichologas 2,50 6 2242,96
Sekretorė-archyvarė 1 1 1410,87
Soc. pedagogas 0,75 1 2143,55
Spec. pedagogas logopedas 1 1 2484,56
Spec. pedagogas 2,5 2 2200,44
Ūkvedė 0,5 1 1121,05
Valytoja 0,5 1 924,00
Vyr. buhalteris 0,75 1 1762,20

 

2023 m. *

Pareigybė Etatų skaičius Darbuotojų skaičius Vidutinis darbuotojo mėnesinis darbo užmokestis bruto (Eur)
1 ketvirtis 2 ketvirtis 3 ketvirtis 4 ketvirtis
Metodininkas 2 3 1391,43 1661,63 1707,19 1664,47
Psichologas        3 6 1917,40 2300,94 1919,32 2280,59

 

2022 m. *

Pareigybė Etatų skaičius Darbuotojų skaičius Vidutinis darbuotojo mėnesinis darbo užmokestis bruto (Eur)
1

ketvirtis

2 ketvirtis 3 ketvirtis 4 ketvirtis
Metodininkas  1,5 2 1134,62 1266,57 1282,60 1096,05
Psichologas        3 7 1996,04 2089,49 2069,43 2004,52

 

2021 m.*

Pareigybė Etatų skaičius Darbuotojų skaičius Vidutinis darbuotojo mėnesinis darbo užmokestis bruto (Eur)
1 ketvirtis 2 ketvirtis 3 ketvirtis 4 ketvirtis
Metodininkas  1,5 2  1053,50 1291,01  1273,60 922,87
Psichologas        3 7  1273,39  1416,83 1568,49 1883,92

2020 m.*

Pareigybė Etatų skaičius Darbuotojų skaičius Vidutinis darbuotojo mėnesinis darbo užmokestis bruto (Eur)
1 ketvirtis 2 ketvirtis 3 ketvirtis 4 ketvirtis
Metodininkas  1,5 2  954,20 1101,59  1130,04 1146,03
Psichologas        3        7  1317,94  1343,06 1322,24. 1526,21

2019 m.

Pareigybė Etatų skaičius Darbuotojų skaičius Vidutinis darbuotojo mėnesinis darbo užmokestis bruto (Eur)
1 ketvirtis 2 ketvirtis 3 ketvirtis 4 ketvirtis
Psichologas 1 2 556,49  639,84 545,37 1132,32*

Nurodomas pilno etato vidutinis bruto darbo užmokestis.