Jeigu žmonijoj tautos vertė būtų matuojama jos kalbos grožiu, tai žemaičiai ir lietuviai būtų pirmoj eilėj tarp Europos gyventojų.

Jurgis Zauerveinas,62 kalbas mokėjęs vokiečių kilmės poliglotas, poetas, lingvistas


Padedame pasiruošti valstybinės kalbos mokėjimo I, II ir III kvalifikacinės kategorijos egzaminui ar patobulinti turimas  kompetencijas.

Pagal įstaigos poreikius galime parengti ir įgyvendinti kalbos mokėjimo programą.

Valstybinės kalbos pagal mokėjimo I, II ar III kvalifikacinės kategorijos mokymų trukmė 90 ir 120 akademinių valandų.

Bendravimo ir kalbos kultūros mokymų trukmė 40 akademinių valandų.

Mokymai vyksta spalio-gruodžio mėn. ir sausio-birželio mėn. pagal tvarkaraštį. Registracija į mokymus vyksta rugsėjo ir sausio mėn.


Valstybinės kalbos mokymosi klausimais konsultuoja

metodininkė Birutė Stefanskienė tel. 8 386 60 099, el. paštas birute.stefanskiene@visaginospt.lt

direktorė Eleonora Dutkevičienė , tel. 8 386 60 099, el. paštas eleonora.dutkeviciene@visaginospt.lt


Teisės aktai, reglamentuojantys valstybinės kalbos egzaminų laikymą

Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos

Valstybinės kalbos mokėjimo egzaminai

Į pagalbą besiruošiantiems valstybinės kalbos egzaminui


Apie lietuvių kalbą 


Kalbų mokymo paslaugų kainos čia.

Atsiskaitymo už suteiktas paslaugas tvarka


DĖL MOKĖJIMO UŽ MOKYMUS, PAŽYMĄ, PAŽYMĖJIMĄ, MOKOMĄJĄ MEDŽIAGĄ

Informuojame, kad už mokymus, pažymą (pažymos kaina 1 Eur ), pažymėjimą (pažymėjimo kaina 1 Eur )  galima sumokėti tik banko pavedimu Banko pavedimu įmokas galima mokėti banke arba internetu. Mokėdami įmoką banko pavedimu, nurodykite tokią informaciją:

Gavėjo informacija:

  1. Gavėjo pavadinimas – Visagino švietimo pagalbos tarnyba;
  2. Gavėjo atsiskaitomosios sąskaitos numeris – LT207300010103504031;
  3. Gavėjo banko pavadinimas –„Swedbank“, AB;
  4. Gavėjo banko kodas – 73000;
  5. Gavėjo kodas – 300665693;
  6. Mokėjimo paskirtis – nurodyti mokymus. Jeigu mokate už kitą asmenį – to asmens vardą, pavardę (pvz., 2021-01-14,  mokymų  pažymėjimas, Vardaitė Pavardienė).

Laukiame jūsų pastabų, komentarų, pasiūlymų, įvertinimų info@www.visaginospt.lt arba https://www.visaginospt.lt/klausimai-pageidavimai-skundai/


Puslapis atnaujintas 2019-05-15