Visagino savivaldybės mokyklų metodinė taryba

          VISAGINO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ METODINĖ TARYBA

Eil. Nr. Vardas ir pavardė Funkcijos Mokykla Kvalifikacinė kategorija
 1. Danguolė Savičienė Pirmininkė ,,Verdenės“ gimnazija Ekspertė
 2. Violeta Liškevičienė Sekretorė Lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ Metodininkė
 3. Jolanta Deksnienė Narė „Atgimimo“  gimnazija Metodininkė
 4. Miglė Bulovienė Narė „Gerosios vilties“ progimnazija Vyr. mokytoja
 5. Edita Trubilienė Narė „Žiburio“ pagrindinė mokykla Metodininkė
 6. Ramunė Malinauskienė Narė Draugystė progimnazija Metodininkė
 7. Laima Garuckienė Narė Lopšelis-darželis ,,Gintarėlis“ Metodininkė
 8. Larisa Minič Narė Lopšelis-darželis ,,Auksinis gaidelis“ (VPC) Metodininkė
 9. Irena Romanovskaja Narė Lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“ Metodininkė
 10. Natalja Buraja Narė Lopšelis-darželis „Kūlverstukas“  Vyr. mokytoja
 11. Jelena Malyševa Narė Psichologų metodinio būrelio pirmininkė Metodininkė
 12. Skaistė Trukšaninienė Narė Soc. pedagogų metodinio būrelio pirmininkė Ekspertė  
 13. Anastasija Astapka Narė Logopedų, spec. pedagogų metodinio būrelio pirmininkė Logopedė
 14. Vida Vikonytė Narė Bibliotekininkų būrelio pirmininkė „Verdenės“ gimnazija

VISAGINO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2022 M.