Įvyko 60 – oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada

Visagino švietimo pagalbos tarnyba 2022 m. sausio 14 d. savivaldybės etape organizavo Lietuvos mokinių chemijos olimpiadą. Olimpiados tikslas – skatinti mokinių domėjimąsi chemija ir plėsti šio mokslo žinias, ugdyti mokinių mokslinį-kritinį mąstymą, grindžiamą išsamiomis gamtos mokslų žiniomis ugdant mokinių kūrybiškumą r savarankiškumą, eksperimentinio darbo įgūdžius ir gebėjimus, bei padėti aukštesniųjų klasių mokiniams pasirinkti profesiją.

Olimpiadoje Visaginui atstovavo Visagino „Žiburio“ pagrindinės mokyklos, „Verdenės“ gimnazijos, „Atgimimo“ gimnazijos ir Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro 9-12 klasių mokiniai.

Dėkojame Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro bendruomenei sudarant puikias sąlygas olimpiados vyksmui.

Džiaugiamės, kad Visagine yra gabių chemijai mokinių.

Visagino švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Laima Šamatavienė