2023-12-08

Įvyko VI-oji Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada

Visagino švietimo pagalbos tarnyba 2023 m. gruodžio 8 d. organizavo VI Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiadą. Olimpiados tikslas – ugdyti brandžią, visapusiškai išprususią, tautiškai ir pilietiškai […]
2023-11-21

ĮVYKO VISAGINO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ METODINIŲ BŪRELIŲ POSĖDIS

Lapkričio 21 d. Visagino švietimo pagalbos tarnyboje įvyko matematinio ugdymo ir informatikos, ir gamtamokslinio ugdymo (gamtamokslinio, biologijos, chemijos, fizikos) metodinių būrelių posėdis. Švietimo pagalbos tarnybos metodininkė […]
2023-11-14

ĮVYKO VISAGINO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ METODINIŲ BŪRELIŲ POSĖDIS

Lapkričio 14 d. Visagino švietimo pagalbos tarnyboje įvyko Visagino savivaldybės bibliotekininkų, Visagino savivaldybės mokyklų kalbinio ugdymo (lietuvių kalbos ir literatūros) ir gimtosios kalbos (rusų kalbos) metodinių […]
2023-11-09

ĮVYKO VISAGINO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ METODINIŲ BŪRELIŲ POSĖDIS

Lapkričio 9 d. Visagino švietimo pagalbos tarnyboje įvyko dorinio (etikos, tikybos) ir visuomeninio (ekonomikos, geografijos, istorijos, pilietiškumo, socialinio ugdymo) ir ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinių būrelių […]
2023-10-31

ĮVYKO VISAGINO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ KALBINIO UGDYMO (LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS) METODINIO BŪRELIO POSĖDIS

Spalio 19 d. įvyko savivaldybės mokyklų kalbinio ugdymo (lietuvių kalbos ir literatūros) metodinio būrelio posėdis, kuriame patikslintas būrelio narių sąrašas, aptartas 2023-2024 mokslo metų seminarų/mokymų poreikis, […]
2023-10-17

STEAM (TŪM) projekto koordinatorių susitikimas su mokyklų atstovais

Spalio 17 dieną Visagino švietimo pagalbos tarnyboje vyko Visagino savivaldybės „Atgimimo“ gimnazijos, „Verdenės“ gimnazijos ir „Žiburio“ pagrindinės mokyklos atstovų  ir STEAM (TŪM) projekto koordinatorių susitikimas. STEAM […]
2023-09-28

Įvyko Visagino savivaldybės mokyklų metodinės tarybos posėdis

Rugsėjo 27 d. įvyko Visagino savivaldybės mokyklų metodinės tarybos posėdis. Eleonora Dutkevičienė, Visagino švietimo pagalbos tarnybos direktorė apžvelgė metodinės veiklos aktualijas, pateikė atliktos apklausos lūkesčių rezultatus, […]
2023-06-20

Visagino pedagogų metodinių darbų paroda

Pagrindinis XXI amžiaus ugdymo sėkmės principas – nuolat besimokanti bendruomenė. Viena iš labiausiai vertinamų kvalifikacijos tobulinimo formų – dalijimasis patirtimi. Labai džiaugiamės, kad į mūsų kvietimą […]
2023-06-19

ĮVYKO VISAGINO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ KALBINIO UGDYMO METODINIO BŪRELIO POSĖDIS

2023 m. balandžio 27 d. Visagino „Žiburio“ pagrindinėje mokykloje įvyko Visagino savivaldybės mokyklų kalbinio  ugdymo (lietuvių kalbos ir literatūros) metodinio būrelio posėdis. Būrelio pirmininkė Skirmantė Ramelienė […]
2023-06-19

Visagino miesto pradinių klasių mokinių eilėraščių konkursas ,,Saugiai keliauju pavasario takeliu“

2023 -04-27 kartu su Visagino PK pareigūnais buvo organizuota Visagino miesto pradinių klasių mokinių eilėraščių konkursas ,,Saugiai keliauju pavasario takeliu“, kuris vyko miesto viešojoje bibliotekoje. Dalyvavo […]