Skaitmeninės ugdymo priemonės ir svetainės

Matematikos, lietuvių kalbos, anglų kalbos, prancūzų kalbos, IT, fizikos, dailės programavimo pamokos >>>


LRT (MEDIATEKA, LRT PLIUS, „ĮDOMIOSIOS PAMOKOS“)
Nuo kovo 16 dienos LRT pradeda transliuoti specialų LRT „Lietuvos tūkstantmečio vaikų“ projektą „Įdomiosios pamokos tiesiogiai“   https://www.lrt.lt/…/del-koronaviruso-namie-likusiems-vaika…

Mediatekoje jau rasite įvairių laidų, naujai suskirstytų mokiniams pagal klases (nuo penktos iki dešimtos). O per televizijos kanalą LRT PLIUS („Elito kine“) savaitės pabaigoje suaugusieji kviečiami žiūrėti žymiausių pasaulio režisierių filmus.
Nuoroda https://www.lrt.lt/mediateka

Vaizdo pamokos „Youtube“ https://www.youtube.com/channel/UCvISA3DxnV_MdzwBTe-7-PQ


LRT radijo įrašai >>>


Iniciatyvos „Renkuosi mokyti!“ ir VšĮ „Mokyklų tobulinimo centro“ parengta patarimų ir vertingų nuorodų knygelė: https://drive.google.com/…/1Gp4uUWn_WRf8LTMd4mC84iMfJ…/view…


„Nepatogaus kino“ klasė: https://nepatogauskinoklase.lt/


TED pamokos: https://ed.ted.com/


„Eduka KLASĖS“ turinys: https://klase.eduka.lt/auth


Žaidimai vaikams https://gudrutisdutis.lt/lt?fbclid=IwAR22q5JdSxLUUkV9QJ6o5BIaWKnWuSGMvo5sFJx2u9Z2lyi_Hp-ipH3hRuM


Suaugusiųjų mokymosi informacinė sistema (būtina registracija, medžiaga tinka ir mokiniams)  >>>


Mokomųjų dalykų testai


Skaitmeninės mokymo priemonės: https://www.upc.smm.lt/ekspertavimas/smp/


Skaitmeninės mokymosi priemonės: https://www.kompetencija.eu/…/t…/mokytojams/mokymo-medziaga/


Vaizdo pamokos: http://vaizdopamokos.lt/


Nemokama edukacinė medžiaga vaikams: https://mokytojoturinys.lt/


Mokymosi priemonės vaikams: http://www.svietimonaujienos.lt/mokymasis-virtualioje-erd…/…


IKT programėlių įvairiems dalykams bei veikloms sąrašai: https://www.iklase.lt/programeles/

TEV skaitmeniniai vadovėliai >>>


Edukacija ir pramogos internetu >>>


ŽODŽIŲ MOKYMUISI QUIZLET https://quizlet.com/

Mokytojų turinys. Nemokama edukacinė medžiaga vaikams >>>


Aktyvių mokytojų blogai: http://main.lt/mokytoju-blogai/


Virtualios aplinkos mokymų programos (labai daug naudingų nuorodų!) >>>


Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

Puikus mokomasis filmukas mažiesiems mokytis apibendrinančių sąvokų, kalbos gramatinio taisyklingumo, dydžių
https://m.youtube.com/watch?v=W41FrE7UVMc

Mikituko peliuko žaidimai. Žuvytė

Pamokėlė iš namų

Pasaka apie dantukus http://Paskaityti pasaką http://www.pasakosvaikams.lt/pasakos-vaikams/dantuku-pasaka/

Auklėtojoms ir vaikų tėveliams puslapis, kuriame rasite IKT priemones suklasifikuotas pagal mėnesius, pagal temas. Viskas ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymui. Čia auklėtojos, tėveliai ir vaikučiai ras įvairiausių užduočių logikos, pastabumo, kūrybiškumo ir kt. gebėjimams lavinti. Šias priemones kaip IKT neformalaus ugdymo vadovė naudoju darželyje per kassavaitines veiklas. Darželyje su šiomis priemonėmis dirbu su 4-6 metų amžiaus vaikais. Tikiuosi Jums pravers. Pamokėles rasite: https://it-spindulelis.jimdofree.com  Pasirinkite “Pamokėlės vaikams”


Pradinis ugdymas

Metodinės priemonės  http://www.vedlys.smm.lt/1-4_klasiu_pamoku_veiklu_aprasai.h…

Ugdymo sodas: https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/prad

  1. Skaitinių knygos „Upelis“ 1–2 klasei ir „Upelis“ 3–4 klasei (2018), kuriose pateikiama nemaža dalis Lietuvių kalbos pradinio ugdymo bendrojoje programoje (2016) nurodytų privalomosios literatūros tekstų. Tekstų apačioje paaiškinti nežinomi žodžiai, supažindinama su kūrinėlių autoriais.
  2. Pasaulio pažinimo pamokų veiklų aprašai (2018), skirti padėti mokytojams pamokose.
  3. Lietuvių kalbos mokymo(si) priemonė „Mano abėcėlė“ (2017). Ši mokymo(si) priemonė yra skirta pirmos klasės mokiniams, lankantiems bendrojo ugdymo mokyklą, ugdymo programas vykdančių tautinės mažumos kalba. „Mano abėcėlė“ padės pirmokui įgyti lietuvių kalbos (klausymo, kalbėjimo, skaitymo ir rašymo) pradmenis, ugdytis socialinius, pilietinius ir kultūrinius gebėjimus, būtinus mokinio visaverčiam asmeniniam ir visuomeniniam gyvenimui, sėkmingam tolesniam mokymuisi, pagrindus.
  4. Metodinė priemonė tautinių mažumų mokyklų pradinių klasių mokytojams „Lietuvių kalbos mokymas pradinėse klasėse“ (2018). Leidinys skirtas pradinių klasių mokytojams, dirbantiems tautinių mažumų mokyklose. Jos tikslas – paskatinti pradinių klasių mokytojus integruoti lietuvių kalbos mokymąsi į visus mokomuosius dalykus ir kitas ugdymo veiklas, ieškoti idėjų, ne tik naudotis pateiktais pavyzdžiais, bet ir kurti savus.

https://www.smm.lt/…/integruotos%20uzduotys_%20galutinis.pdf

Pasaulio pažinimas 1-4 klasei (teorija, vaizdo medžiaga, testai, užduotys, animacija: http://www.gamtukai.lt/


Dorinis ugdymas

Dorinis ugdymas (11-12 klasė) skaitmeninė priemonė: https://smp2014do.ugdome.lt/


Lietuvių kalba

Raidės mažiesiems su paveikslėliais >>>

Lietuvių kalba angliškai kalbančiam >>>

Animuota lietuviškos abėcėlės dainelė >>>

Animuota lietuviškos abėcėlės dainelė >>>

Animuota lietuviška abėcėlė >>>

Lietuvių kalbos garsai >>>

Mokomės skaityti >>>

Literatūra ir istorija: http://www.xn--altiniai-4wb.info/

Literatūra 5-8 klasėms: https://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt/

Gudri žirafa (lietuvių kalbos rašybos testas) >>>

Lietuvių kalbos vaizdo pamokos: https://www.youtube.com/watch…

Medžiaga lietuvių kalbos ir gamtos mokslų mokytojams https://www.upc.smm.lt/projektai/koncentras/

Lietuvių kalbos (5-6 klasė) skaitmeninė priemonė: http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/

Lietuvių kalbos (7–8 klasė) skaitmeninė priemonė: http://lietuviu7-8.mkp.emokykla.lt/

Lietuvių kalba (9-10 klasė) skaitmeninė priemonė: https://smp2014lt.ugdome.lt/9-10

Lietuvių kalba ir literatūra (11-12 klasė) skaitmeninė priemonė: https://smp2014lt.ugdome.lt/11-12

Literatūra (5-8 klasė) http://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt/

Skaitymo gebėjimams ugdyti. Suprasti, apmąstyti rašytinius tekstus ir jais naudotis, siekiant įgyvendinti savo tikslus, plėsti žinias ir galimybes bei veiksmingai dalyvauti visuomenės gyvenime https://duomenys.ugdome.lt/?/mp/amgu/med=17/126

Skaitmeninė ugdymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10 klasėms: https://smp2014lt.ugdome.lt/9-10

Skaitmeninė ugdymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 11-12 klasėms: https://smp2014lt.ugdome.lt/11-12

Lietuvių kalba: nuo starto iki finišo? Prieš lietuvių kalbos egzaminą: https://www.youtube.com/watch?v=Zi-dMfGH-LM

Interaktyvi lietuvių kalbos, literatūros (kultūros) ir Lietuvos istorijos mokymosi šaltinių duomenų bazė: http://www.xn--altiniai-4wb.info/

Kirčiuoklė http://donelaitis.vdu.lt/main.php?id=4&nr=9_1&fbclid=IwAR2L0u8EtGA8ax7rKncLLhTKXXLNaF5gGc9H0YEi5xyuPHMwrKjiclZoEEw

78 lietuviškos audio knygos https://www.audioknygos.lt/78-lietuviskos-audio-knygos-visiskai-nemokamai/?fbclid=IwAR32UU0jAYOTxfHEWgf0mJIia0jdu28ABKwGqjVB7LA3SQvK3pER2J0flho


Anglų kalba

Kaip taisyklingai sudėlioti žodžius paprastuose teigiamuose angliškuose sakiniuose? Kaip sudėlioti sakinius? Kodėl žodžių tvarka tokia svarbi? Kaip ji skiriasi nuo lietuvių kalbos sakinių? >>>

Learn English in 30 Minutes >>>

Asmeniniai anglų kalbos įvardžiai >>>

Prielinksniai (viduje, ant, po) >>>

Nemokamos anglų kalbos pamokos: https://www.lingohut.com/…/mokykit%C4%97s-angl%C5%B3-kalbos…

Nemokamos anglų kalbos pamokos: https://100balu.lt/

Anglų klb. pamokos vyresniems: https://www.youtube.com/channel/UClvwNCja3aXxqiFrsKC1DPQ

E. Kaladytė dalinasi išbandytais resursais anglų ir antros užsienio kalbos mokymui >>>

Prancūzų kalba

Prancūzų kalbos kursai jūsų namuose >>>


Gamta. Geografija

Lietuvos augalai >>>

Naminiai gyvūnai >>>

Lietuvos kaimynės ir kitos šalys >>>

10 didžiausių Lietuvos ežerų >>>

Ilgiausios upės Lietuvos >>>

Mokytojams ir vaikams: gamtininkai siūlo platformą, kurioje – gausybė užduočių apie gamtą >>>

Gamtos mokslų pamokos apima pagrindinių mokslinių tyrinėjimų bruožų žinojimą, suvokimą, kaip gamtos mokslai ir technologijos formuoja mūsų materialinę, intelektualinę ir kultūrinę aplinką bei norą ir sąmoningą piliečio pasiryžimą užsiimti su gamtos mokslais susijusia veikla ir domėjimąsi gamtamokslinėmis idėjomis. https://duomenys.ugdome.lt/?/mp/amgu/med=17/125

Gamtos mokslų pamokos (5-6 klasė) skaitmeninė priemonė http://gamta5-6.mkp.emokykla.lt/

Gamtos mokslų pamokos (7-8 klasė) skaitmeninė priemonė http://gamta7-8.mkp.emokykla.lt/

Geografija (6-8 klasei) skaitmeninė priemonė: http://geografija6-8.mkp.emokykla.lt/

Geografija (9-10 klasei) skaitmeninė priemonė: https://smp2014ge.ugdome.lt/

Geografija (11-12 klasė) skaitmeninė priemonė: https://smp2014ge.ugdome.lt/

Medžiaga lietuvių kalbos ir gamtos mokslų mokytojams https://www.upc.smm.lt/projektai/koncentras/


Chemija

Chemija (9-10 klasei) skaitmeninė priemonė: https://smp2014ch.ugdome.lt/

Chemija (11-12 klasei) skaitmeninė priemonė: https://smp2014ch.ugdome.lt/


Fizika

Fizikos vaizdo pamokos: https://www.youtube.com/watch…


Aritmetika. Matematika

Skaičiai. Skaičiuojam iki 10 >>>

Mokomės skaičiuoti iki 50 >>>

Daugyba iki 5 >>>

Mokomės pažinti valandas >>>

Ilgis ir atstumas >>>

Kvadratinė ir kubinė šaknis >>>

Procentų skaičiavimas >>>

Geometrinės figūros ir spalvos >>>

Mokomės formų ir spalvų >>>

Matematinis raštingumas. Priemonė skirta, taikyti matematines žinias ir interpretuoti gautus rezultatus įvairiuose kontekstuose. https://duomenys.ugdome.lt/?/mp/amgu/med=17/122

Matematika (11-12 klasė) skaitmeninė priemonė: https://smp2014ma.ugdome.lt/

Matematikos vaizdo pamokos: https://www.youtube.com/playlist?list=PLA73DF16EFAEA69E7

Matematika http://www.matematika.lt/


Istorija

Aš, mano šeima ir Lietuvos istorija >>>

Vilniaus legenda >>>

Lietuvos kelias į 1990 m. kovo 11-ąją (1950-1990) >>>

Lietuvos tūkstantmečio datos >>>

Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės sienų kaita >>>

Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės istorijos >>>

Žalgirio mūšis I dalis >>> II dalis >>>

Istorijos pamokos: https://istorijatau.lt/…/223-idomioji-lietuvos-istorija-val…

Literatūra ir istorija: http://www.xn--altiniai-4wb.info/

Istorija (9-10 klasei) skaitmeninė priemonė: http://smp2014is.ugdome.lt/

Istorija (11-12 klasei) skaitmeninė priemonė: http://smp2014is.ugdome.lt/

Įdomioji Lietuvos istorija. Vaizdo įrašai: https://istorijatau.lt/…/223-idomioji-lietuvos-istorija-val…


 Meninis ugdymas. Dailė, muzika, teatras, šokis 

http://smp2014me.ugdome.lt/

Pasirengimas nuotolinio ugdymo procesui >>>

Dailės, muzikos, teatro, šokio pamokoms http://smp2014me.ugdome.lt/index.php/
Meninis ugdymas (11-12 klasė) dailė, muzika, šokis, teatras: http://smp2014me.ugdome.lt/

Nuotolinis mokymas. Ornamentas. 7-8 klasė >>>

Ingos erdvė >>>


 Technologijos

Technologijos (5-10 klasė) elektronika, tekstilė, dizainas, konstrukcinės medžiagos: http://smp2014te.ugdome.lt/

Nuotolinis mokymas. Ornamentas. 7-8 klasė >>>

Ingos erdvė >>>


Kauno tvirtovės VII fortas (edukacija) https://www.septintasfortas.lt/?fbclid=IwAR0Q85BhHIhRT7V4LMr0EIQb9XpM4pOItArFY0Jku0hYdFI1gzL7INph4Dw


Sauga ir sveikata (6-8 klasei) skaitmeninė priemonė: http://sauga-sveikata5-8.mkp.emokykla.lt/


Skaitmeninė mokymo priemonė tautinių mažumų gimtosioms kalboms (rusų, lenkų, baltarusių) https://smp2014tm.ugdome.lt/

Aktuali informacija tautinių mažumų Lietuvos mokykloms (lenkų kalba) http://portalszkolny.org/


Nuotoliniai mokymai programuoti >>>


Neformalusis ugdymas

Pasirengimas nuotolinio ugdymo procesui >>>