ĮVYKO PIRMASIS 2022 METŲ VISAGINO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ METODINĖS TARYBOS POSĖDIS

2022 metodinius metus pradėjome Visagino savivaldybės mokyklų metodinės tarybos posėdžiu.

Posėdžio metu buvo aptarti Visagino savivaldybės mokyklų metodinės tarybos ir metodinių būrelių veiklą reglamentuojantys dokumentai. Kalbėta apie veiklos prioritetus, numatomus veiklos gerinimo ir sklaidos žingsnius ir siekius, siūlymus ką ir kaip turėtumėme daryti bei laukiamus rezultatus. Ypatingas dėmesys skirtas ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) įgyvendinimo pagrindinėm kryptims, buriant mokytojus naujovių sklaidai ir kolegialiam dalykinių ir profesinių kompetencijų tobulinimui.  

Dėkojame už dalyvavimą ir linkime pozityvumo visoms veikloms!

Visagino švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Laima Šamatavienė