Visagino švietimo pagalbos tarnybos nuostatai, patvirtinti Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. TS-105

Visagino švietimo pagalbos tarnybos nuostatai, patvirtinti Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 10 d. sprendimu Nr. TS-153

Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro nuostatai, patvirtinti Visagino savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 5 d. sprendimu Nr. TS-96

Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro nuostatai, patvirtinti Visagino savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 13 d. sprendimu Nr. TS-772