Visagino švietimo pagalbos tarnybos nuostatai, patvirtinti Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. TS-105