Asmens duomenų apsauga

VŠPT politika 2018 m.

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo taisyklės

Konfidencialios informacijos valdymo tvarka

Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su jų asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Reglamentą (ES) 2016/679.

Duomenų apsaugos pareigūnas – Inga Dilienė

El. paštas saugostinklas@gmail.com

Tel. +370 615 42419

Puslapis atnaujintas 2019-04-02