Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programa „Pamokų apie žodinės istorijos rinkimą, užrašymą, etiką organizavimo metodika“ įgyvendinta

Rugsėjo 8 d. Visagino kultūros centre vyko lektorės Laimos Vincė Sruoginis, University of Southern Maine, Portland Maine profesorės asistentės seminaras „Pamokų apie žodinės istorijos rinkimą, užrašymą, etiką organizavimo metodika“, Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programą organizavo Visagino kultūros centro Amerikietiškoji erdvė, Visagino „Žiburio“ pagrindinė mokykla ir Visagino švietimo pagalbos tarnyba.

Seminare dalyvavo Visagino savivaldybės mokyklų mokytojai ir mokyklų mokiniai. Seminaro metu Visagino „Žiburio“ pagrindinės mokyklos mokiniai skaitė pranešimus apie dalyvavimą projekte ,,Pažindamas (-a) Tėvynės praeitį, įsirašau joje“. Lektorė  Laima Vincė Sruoginis seminaro dalyviams pateikė gaires, kaip rinkti vyresnės kartos gyvenimo istorijas, jas metrikuoti bei etiškai jomis pasiremti kūrybiniuose darbuose, papasakojo išgyventų istorijų reikšmingumą ir vertę istoriniame tautos pasakojime. Lektorė mielai atsakė į klausimus, kvietė fiksuoti išgyventas istorijas.

Visagino švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Laima Šamatavienė