Nuomojame erdvę mokymams pritaikytą klasę ir kompiuterių klasę.

Mokymų klasėje yra kompiuteris, multimedijos projektorius, konferencijų bloknotų stovas, kompiuterių klasėje 12 kompiuterių su galimybe prisijungti prie belaidžio interneto ryšio, interaktyvi lenta, multimedijos projektorius.

Patalpų nuomos kainos čia Teikiamų paslaugų įkainiai (nuo 2019-09-01)


Kilus klausimams dėl patalpų nuomos prašome kreiptis į ūkvedę Aurelija Michailovą  tel. 8 386 60 099 arba el. paštu aurelija.michailova@visaginospt.lt, sekretorę-archyvarę Marijoną Sipavičienę tel. 8 386 60 099 arba el. paštu marijona.sipaviciene@visaginospt.lt arba į laikinai einančią direktorės pareigas Astą Bauraitę tel. 8 386 60 099 arba el. paštu info@visaginospt.lt


Teikiamų paslaugų įkainiai (nuo 2019-09-01)

Patalpų nuomos tvarka (2019)

Atsiskaitymo už suteiktas paslaugas tvarka


Puslapis atnaujintas 2019-09-04