Įvyko 29-os Lietuvos mokinių dailės olimpiados Visagino savivaldybės etapas

Visagino švietimo pagalbos tarnyba 2023 m. kovo 9 d. savivaldybės etape organizavo dailės olimpiadą. Olimpiados tikslas – plėtoti mokinių vizualinės raiškos priemonių pažinimą, skatinti tikslingai lavinti kūrybiškumą, estetinį suvokimą bei kultūrinę kompetenciją. Olimpiadai  Visaginui atstovavo Visagino „Atgimimo“ gimnazijos  4 mokiniai, Visagino „Verdenės“ gimnazijos 4 mokiniai, Visagino „Žiburio” pagrindinės mokyklos 3 mokiniai ir Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro 5 mokiniai ir Visagino Draugystės progimnazijos 4 mokiniai.

Visagino švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Laima Šamatavienė