Visagino savivaldybės Mokytojas

2015 m. įsteigtas ženkliukas Visagino savivaldybės Mokytojas. Tai mokytojų sukurtas mokytojo, savo veikla nusipelniusio Visagino savivaldybei, apdovanojimas. Mokytojų kandidatūras apdovanojimui gali siūlyti metodiniai būreliai, mokytojai.

Ženkliuku Visagino savivaldybės Mokytojas apdovanoti:

2015 m.

Verdenės“ gimnazijos matematikos mokytoja ekspertė Jelizoveta Mackevičienė

2016 m.

„Verdenės“ gimnazijos pradinių klasių mokytoja ekspertė, mokyklų metodinės tarybos pirmininkė Danguolė Savičienė

2017 m.

„Atgimimo“ gimnazijos istorijos mokytoja metodininkė Eleonora Dutkevičienė

2018 m.

„Žiburio“ pagrindinės mokyklos lietuvių kabos mokytoja metodininkė Zita Miškinytė-Mazūrienė

2019 m.

Visagino vaikų lopšelio-darželio “Auksinis gaidelis” auklėtoja metodininkė Larisa Minič

2020 m.

Visagino “Atgimimo” gimnazijos matematikos mokytoja ekspertė Valerija Kargina