Visagino savivaldybės metodiniai būreliai

VISAGINO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ BIBLIOTEKININKŲ METODINIS BŪRELIS

Eil. Nr. Vardas ir pavardė Funkcijos Mokykla Kvalifikacinė kategorija
 1. Vida Vikonytė Pirmininkė „Verdenės“ gimnazija Bibliotekininkė
 2. Natalja Lukjanova Sekretorė „Atgimimo“ progimnazija Bibliotekininkė
 3. Larisa Chrečkova   Narė Draugystės progimnazija Bibliotekininkė
 4. Loreta Leonovienė Narė „Žiburio“ pagrindinė mokykla Bibliotekininkė, mokytoja
 5. Valentina Šikšnian Narė „Gerosios vilties“ progimnazija Bibliotekininkė
 6. Alė Medinienė Narė Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras Bibliotekos vedėja

VISAGINO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ BIBLIOTEKININKŲ METODINIO BŪRELIO VEIKLOS PLANAS 2022 M.