Visagino švietimo pagalbos tarnyba:

  • teikia neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugas: organizuoja neformaliojo suaugusiųjų švietimo renginius (valstybinės kalbos, užsienio kalbų, kompiuterinio raštingumo, saviraiškos kursus / mokymus), kvalifikacijos tobulinimo renginius (seminarus, kursus, paskaitas, konferencijas ir t.t.), siūlo įstaigoms ir organizacijoms parengtas kvalifikacijos tobulinimo programas, padeda pakviesti pageidaujamus lektorius, konsultantus, konsultuoja programų autorius / lektorius  programų parengimo klausimais);
  • teikia pedagoginę psichologinę pagalbą;
  • organizuoja olimpiadas ir dalykinius konkursus;
  • koordinuoja mokytojų metodinę veiklą;
  • konsultuoja vaikus (mokinius), jų tėvus (globėjus), pedagogus švietimo pagalbos klausimais, kitus asmenis neformaliojo suaugusiųjų švietimo, pedagogų kvalifikacijos tobulinimo, metodinės veiklos, dalykinių olimpiadų ir konkursų organizavimo, kitais paslaugų teikimo klausimais;
  • nuomoja patalpas ir teikia mokamas paslaugas pagal steigėjo patvirtintus įkainius.

Kilus klausimams prašome kreiptis į mūsų specialistus tel. 8 386 60 099 arba el. paštu info@visaginospt.lt

Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo tvarkos aprašas

Teikiamų paslaugų įkainiai

Turto nuomos aprašas

Atsiskaitymo už suteiktas paslaugas tvarka


DĖL MOKĖJIMO UŽ PASLAUGAS
Informuojame, kad Visagino švietimo pagalbos tarnybos paslaugas galima sumokėti tik banko pavedimu.  Mokėdami įmoką banko pavedimu, nurodykite tokią informaciją:
Gavėjo informacija:
1. Gavėjo pavadinimas – Visagino švietimo pagalbos tarnyba;
2. Gavėjo atsiskaitomosios sąskaitos numeris – LT207300010103504031;
3. Gavėjo banko pavadinimas –„Swedbank“, AB;
4. Gavėjo banko kodas – 73000;
5. Gavėjo kodas – 300665693;
6. Mokėjimo paskirtis –nurodyti paslaugą, kliento vardą, pavardę (jeigu apmoka kitas asmuo) (pvz., 2021-01-14 seminaro pažymėjimas, Vardaitė Pavardienė).


Laukiame jūsų pastabų, komentarų, pasiūlymų, įvertinimų info@visaginospt.lt


Puslapis atnaujintas 2019-09-04