Apdovanojimo „Visagino savivaldybės Mokytojas“ laureatai:

2021 m. Violeta Liškevičienė, Visagino vaikų lopšelis darželis „Ąžuoliukas“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė, auklėtoja metodininkė

2020 m. Valerija Kargina, Visagino „Atgimimo” gimnazijos matematikos mokytoja ekspertė

2019 m. Larisa Minič, Visagino vaikų lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis” (VPC) auklėtoja metodininkė

2018 m. Zita Miškinytė-Mozūrienė, Visagino „Žiburio” pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

2017 m. – Eleonora Dutkevičienė, Visagino „Atgimimo“ gimnazijos istorijos mokytoja metodininkė

2016 m. – Danguolė Savičienė, Visagino „Verdenės“ gimnazijos pradinių klasių mokytoja ekspertė, mokyklų metodinės tarybos pirmininkė

2015 m. – Jelizoveta Mackevičienė, Visagino „Verdenės“ gimnazijos matematikos mokytoja ekspertė, matematikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė


2017 m. Visagino švietimo pagalbos tarnyboje padėka paskatinti 4 darbuotojai už renginių organizavimą.