Apdovanojimo „Visagino savivaldybės Mokytojas“ laureatai:

2023 m.

Ikimokyklinio ugdymo srityje  –  Valentina Trubickaja, Visagino vaikų lopšelio-darželio “Auksinis raktelis”, mokytoja metodininkė

Bendrojo ugdymo srityje – Julija Julija Lipunova, Visagino “Atgimimo” gimnazijos informacinių technologijų mokytoja metodininkė

Neformaliojo švietimo srityje – Leila Urmanova-Vnukova, Visagino kūrybos ir menų akademijos fortepijono mokytoja ekspertė

2022 m. Irina Merežnikova, Visagino “Atgimimo” gimnazijos technologijų mokytoja metodininkė

2021 m. Violeta Liškevičienė, Visagino vaikų lopšelis darželis „Ąžuoliukas“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė, auklėtoja metodininkė

2020 m. Valerija Kargina, Visagino „Atgimimo” gimnazijos matematikos mokytoja ekspertė

2019 m. Larisa Minič, Visagino vaikų lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis” (VPC) auklėtoja metodininkė

2018 m. Zita Miškinytė-Mozūrienė, Visagino „Žiburio” pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

2017 m. – Eleonora Dutkevičienė, Visagino „Atgimimo“ gimnazijos istorijos mokytoja metodininkė

2016 m. – Danguolė Savičienė, Visagino „Verdenės“ gimnazijos pradinių klasių mokytoja ekspertė, mokyklų metodinės tarybos pirmininkė

2015 m. – Jelizoveta Mackevičienė, Visagino „Verdenės“ gimnazijos matematikos mokytoja ekspertė, matematikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė


2017 m. Visagino švietimo pagalbos tarnyboje padėka paskatinti 4 darbuotojai už renginių organizavimą.