Apdovanojimo „Visagino savivaldybės Mokytojas“ laureatai:

2018 m.

2017 m. – Eleonora Dutkevičienė, Visagino „Atgimimo“ gimnazijos istorijos mokytoja metodininkė

2016 m. – Danguolė Savičienė, Visagino „Verdenės“ gimnazijos pradinių klasių mokytoja ekspertė, mokyklų metodinės tarybos pirmininkė

2015 m. – Jelizoveta Mackevičienė, Visagino „Verdenės“ gimnazijos matematikos mokytoja ekspertė, matematikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė


2017 m. Visagino švietimo pagalbos tarnyboje padėka paskatinti 4 darbuotojai už renginių organizavimą.