Korupcijos prevencija


Korupcijos prevencijos programa 2019-2021 m. ir jo įgyvendinimo priemonių planas

Korupcijos ataskaita 2022 m.

Korupcijos ataskaita 2021 m. 

Korupcijos ataskaita 2020 m.

Korupcijos ataskaita_2019 m.


2016-2018 m. korupcijos prevencijos programa 

2016-2018 m . korupcijos prevencijos įgyvendinimo priemonių planas.

Korupcijos ataskaita  2018 m.

Korupcijos ataskaita 2017 m.

Korupcijos ataskaita 2016 m.

Įsakymas dėl atsakingo asmens už korupcijos prevenciją paskyrimo


Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvada (2017 m.)

Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2016-2018 metais priemonių planas

Veiklos sričių nustatytiems kriterijams vertinimo klausimynas

Įstaigos veiklos srities vertinimo klausimynas


Informaciją apie korupcijos atvejus galima pranešti:

• Švietimo pagalbos tarnybos specialistei Žanai Vaitkuvienei-Ziminai, Draugystės g. 12, Visaginas.

  • Raštu, adresu Draugystės g. 12, Visaginas
  • Elektroniniu paštu info@visaginospt.lt arba skambinti telefonu 8 386 60 099.

Apie korupcijos atvejus galima pranešti ir Specialiųjų tyrimų tarnybai:

• Raštu, adresu: A. Jakšto g. 6, LT-01105 Vilnius.

• Visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 (taip pat ir poilsio dienomis).

• Elektroniniu paštu pranesk@stt.lt, faksu (8 5) 266 33 07 arba svetainėje www.stt.lt.


Pareigybių, į kurias skiriant asmenį pateikiamas rašytinis prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį asmenį pateikimo, sąrašas


Visagino švietimo pagalbos tarnybos gautos paramos gavimo, apskaitos ir panaudojimo taisyklės paramos tvarka


ATMINTINĖ

Atmintinės tikslas – paraginti Visagino savivaldybės administracijos bei Savivaldybei pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų darbuotojus nedelsiant pranešti apie galimus korupcinius pažeidimus Savivaldybės administracijoje bei Savivaldybei pavaldžiuose ir jos valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse.

Korupcija yra bet koks valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant asmenų ir valstybės interesams.

Korupcijos prevencija siekiama didinti Savivaldybės administracijos vykdomų funkcijų kokybę, tarnautojų atliekamų pareigų ir įgaliojimų skaidrumą ir sąžiningumą bei visuomenės pasitikėjimą valstybinėmis institucijomis.

• Visagino savivaldybės administracijos darbuotojai turi sąžiningai, dorai, nepriekaištingai ir atsakingai vykdyti savo pareigas, vadovaudamiesi LR Konstitucija, LR Valstybės tarnybos įstatymu, LR Darbo kodeksu, Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklėmis, skyrių nuostatais, pareigybių aprašymais ir darbo tvarkos taisyklėmis.

Darbuotojai turėtų aktyviai ir nedelsiant reikšti susirūpinimą dėl galimų korupcinių pažeidimų Visagino savivaldybės administracijoje bei Savivaldybei pavaldžiuose ir jos valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse.

Svarbu, jog darbuotojai:
– nesikreiptų į asmenį ar asmenis, kuriuos jie įtaria;
– nebandytų rinkti įrodymų arba klausinėti kokių nors asmenų, bet turint dokumentų ar kt., kurie, darbuotojo manymu, yra svarbūs, laikytų juos saugioje vietoje;
– išgirdę ar pamatę tai, kas, darbuotojo manymu, yra svarbu, užsirašytų laiką, datą ir smulkmenas;
– nebandytų patys atlikti tyrimo;
– nebūtų abejingi ir praneštų apie pastebėtus pažeidimus.

– Apie turimą informaciją ar esamus įtarimus galima informuoti:

Apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas Visagino savivaldybės įstaigose ir įmonėse galite pranešti Visagino savivaldybės antikorupcijos komisijai:

·  raštu, adresu Visagino savivaldybės administracija, Parko g. 14, 31139 Visaginas

·  elektroniniu paštu korupcija@visaginas.lt, telefonu (8 386) 33 529 (darbo dienomis)

·  Visagino savivaldybės Antikorupcijos komisijos pirmininkei Airidai Drus

8 684 65 760

·  anonimiškai pateikiant skundą į Asmenų pageidavimų, pasiūlymų ir pastabų dėžutę

Specialiųjų tyrimų tarnybą
Kontaktiniai duomenys:
Vasario 16-osios g. 22, 35169 Panevėžys, tel. (8-45) 51 01 71; el. paštas: panevezys@stt.lt.
Specialiųjų tyrimų tarnyba (Vilnius), tel. 8 5 266 3333, el. paštas: pranesk@stt.lt.

Bendros visų pastangos padės šalinti korupcijos – neigiamo socialinio reiškinio priežastis ir pasekmes bei aktyviau įgyvendinti antikorupcines iniciatyvas.

Puslapis atnaujintas 2019-06-06