Edukacinės patirties bankas

Kviečiame švietimo srityje dirbančius asmenis, bendrauti ir bendradarbiauti skleidžiant gerąją darbo patirtį!

Gerosios patirties darbų atrankos ir sklaidos tikslas – sudaryti tinkamas sąlygas švietimo srityje dirbantiems asmenims įgyti ir plėtoti bendrąsias ir dalykines kompetencijas, keičiantis gerosios patirties darbais.

Savo gerosios patirties darbus siųskite elektroniniu paštu laima.samataviene@visaginospt.lt

Daugiau informacijos tel. 8 386 60099, 8 6 1388 726

          Visagino švietimo pagalbos tarnybos EDUKACINĖS PATIRTIES BANKO KAUPIMO IR NAUDOJIMO TVARKA

         DARBAI, PRIPAŽINTI KAIP GEROJI PATIRTIS
Gerosios patirties sklaida 2022 m.
Atsiliepimus ir klausimus apie gerąją patirtį prašome teikti el. paštu laima.samataviene@visaginospt.lt