Edukacinės patirties bankas

Kviečiame švietimo srityje dirbančius asmenis, bendrauti ir bendradarbiauti skleidžiant gerąją darbo patirtį!

Gerosios patirties darbų atrankos ir sklaidos tikslas – sudaryti tinkamas sąlygas švietimo srityje dirbantiems asmenims įgyti ir plėtoti bendrąsias ir dalykines kompetencijas, keičiantis gerosios patirties darbais.
       
Gerosios patirties sklaida 2024 m.
        ,,Integruotas ugdymas – kūrybiškumo skatinimo galimybė“ Loreta Čižienė, „Žiburio“ pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo                 mokytoja metodininkė
„Mokinių skaitymo gebėjimų ir komunikavimo kompetencijos ugdymas lietuvių kalbos pamokose“ Daiva Maldžiuvienė, „Verdenės“ gimnazijos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
„Gamtosauginė mokykla – terpė ugdyti ir ugdytis bendrąsias kompetencijas“ Jolanta Sadauskienė, „Verdenės“ gimnazijos biologijos mokytoja metodininkė

 Gerosios patirties sklaida 2023 m.

           Konferencijos „Ugdymo turinio atnaujinimas: ieškojimai ir atradimai” (2023-05-25) pranešimai

           1. J. Mackevičienė. Mokymasis tyrinėjant matematikos pamokose.

           2. D. Nekliudova. Atnaujintų BU programų pritaikymas specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams.      

           3. D. Remeikienė. Priešmokyklinio ugdymo aktualijos.

           4. D. Savičienė. Tyrinėjimu grįsto ugdymo patirtis gamtamokslinėse pamokose pagal atnaujintas BU programas.

           5. E. Dutkevičienė. UTA Visagine Ne revoliucija, o evoliucija.

           6. I. Rokickaitė. Pasirengimas UTA Visagino savivaldybėjeR. Andriulaitienė_Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo  programos atnaujinimo principai.

           7. V. Liškevičienė. Atnaujinto priešmokyklinio turinio įgyvendinimas.

           8. Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro komanda. Kompetencijų raiška pamokoje.     

         Gerosios patirties sklaida 2022 m.

Metodinė konferencija „Muzikinio ugdymo aktualijos”. Programos autorius Loreta Gaivenytė, Visagino kūrybos ir menų akademijos mokytoja. Pranešimas „Judesys vokalo pamokoje”. Pranešimas „Mokinių motyvacijos skatinimas”. Pranešimas „Pedagogo koncertinės praktikos reikšmė formuojant mokinio individualumą”. Skaidrės-video.

Pianistų forumas „Gedimino Kalino, Vitalijaus Neugasimovo ir Tomo Juzeliūno muzika vaikams. Šiuolaikinės lietuvių fortepijono muzikos įtaka jaunojo pianisto ugdymui” I dalis  II dalis Programos autorius Eligija Balbierytė, Visagino kūrybos ir menų akademijos mokytoja metodininkė. Su edukacinės patirties banko medžiaga galima susipažinti Visagino švietimo pagalbos tarnyboje,  Draugystės g. 12, metodiniame kabinete.