Mūsų bibliotekoje rasite:
– metodinę ir pedagoginę literatūrą, žinynus, žodynus, enciklopedijas,
– vaizdo įrašus,
– mokomąsias kompiuterines programas,
– savivaldybės mokytojų metodinius darbus bei priemones,
– neformaliojo suaugusiųjų švietimo renginių programas ir jų mokomąją medžiagą.

Galėsite:
– pasikonsultuoti IKT naudojimo ugdymo procese klausimais,
– pasinaudoti kolegų gerąja patirtimi, metodiniais darbais, kvalifikacijos tobulinimo programų mokomąja medžiaga.

Knygų, metodinių darbų, kvalifikacijos tobulinimo programų mokomąją medžiaga naudojimąsi tvarka

LITERATŪROS SĄRAŠAS

Pedagoginės, psichologinės, specialiųjų ugdymosi poreikių metodinės literatūros sąrašas

Grožinės literatūros sąrašas

Švietimo ir vadybos, kvalifikacijos tobulinimo literatūros sąrašas

Kalbų mokymo, dalykų metodikų, literatūros sąrašas

Lavinamųjų priemonių sąrašas

Kompaktinių plokštelių sąrašas

Edukacinio banko sąrašas