Mūsų bibliotekoje rasite:
– metodinę ir pedagoginę literatūrą, žinynus, žodynus, enciklopedijas,
– vaizdo įrašus,
– mokomąsias kompiuterines programas,
– savivaldybės mokytojų metodinius darbus bei priemones,
– neformaliojo suaugusiųjų švietimo renginių programas ir jų mokomąją medžiagą.

Galėsite:
– pasikonsultuoti IKT naudojimo ugdymo procese klausimais,
– pasinaudoti kolegų gerąja patirtimi, metodiniais darbais, kvalifikacijos tobulinimo programų mokomąja medžiaga.

Naudojimosi biblioteka – informaciniu centru ir lankytojų aptarnavimo tvarka

Naujos mokomosios kompiuterinės priemonės:
CD Projekto „Mokykla be uniformos“ jungtinis filmas
CD „Lietuvių kalbos žinynas“
CD „Užduočių kraitelė“
CD „Lietuvių kalbos žodynėlis 1-4 kl.“
CD „Julija mokosi anglų kalbos“
CD A.Kasparavičiaus pasakos „Plaukai“, „Kiškių mokykla“, „Miaulandija“ lietuvių gestų kalba. Dažniausiai vartojamų lietuviškų gestų žodynėlis. Medžiaga lietuvių gestų kalbos mokymui (2 CD)
CD „Atviro kodo programos mokyklos serveriui. Atviro kodo programos mokyklai”

LITERATŪROS SĄRAŠAS

Literatūra pedagogų kvalifikacijos tobulinimui (pedagogika, didaktika, adragogika ir kt.)

Literatūra ugdymo klausimais

Literatūra pagal dalykus:
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
Pradinis ugdymas
Dorinis ugdymas
Kalbos
Matematika
Gamtamokslinis ugdymas
Socialiniai mokslai
Menai
IKT ugdyme

Suaugusiųjų švietimas

Psichologinės literatūros sąrašas

Specialiosios pedagoginės literatūros sąrašas

Socialinės pedagoginės literatūros sąrašas

Mokomųjų kompiuterinių priemonių (MKP) ir kompaktinių plokštelių (CD) sąrašas