VŠPT veikla:
– grindžiama demokratiškumo, humaniškumo, atsinaujinimo, komandinio darbo bei individualumo dermės principais;
– atliepia valstybės ir savivaldybės švietimo politikos įgyvendinimą;
– užtikrina efektyvų ir kokybišką paslaugų teikimą bei švietimo politikos įgyvendinimą švietimo įstaigose;
– užtikrina Pedagoginės ir psichologinės pagalbos teikimo modelio (patvirtinto švietimo ir mokslo ministro 2003 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-897) bei kitų teisės aktų įgyvendinimą;
– užtikrina efektyvias ir kokybiškas švietimo paslaugas.

Veiklos kryptys:

– neformalusis suaugusiųjų švietimas;
– pedagogų kvalifikacijos tobulinimas;
– metodinė veikla;
– olimpiados ir konkursai;
– pedagoginė psichologinė pagalba;
– projektinė veikla;

– straipsniai.