VPMMMC įsteigtas 2007 m. balandžio 1 d. Visagino savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 13 d. sprendimu Nr. TS-772 „Dėl biudžetinės įstaigos Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro įsteigimo”.

Centras įsikūrė Draugystės g. 10, Visaginas.

2008 m. balandžio 1 d. metų sukaktį VPMMMC pasitiko naujose jaukesnėse patalpose Draugystės g. 12, Visaginas.

Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro nuostatai patvirtinti Visagino savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 5 d. sprendimu Nr. TS-96.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-2283 Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras yra akredituotas 3 metams (akreditacijos pažyma Nr. EV3-6).

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-29 Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras yra akredituotas 5 metams (akreditacijos pažymėjimas AP Nr. 087).

Visagino savivaldybės 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. TS-98 Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras reorganizuojamas į Visagino švietimo pagalbos tarnybą. Nuo 2016 m. gegužės mėnesio VPMMMC dalyvauja reorganizavime.

Nuo 2016-10-01 prie VPMMMC prijungiamas Visagino valstybinės kalbos centras.

Keičiamas VPMMMC pavadinimas – Visagino švietimo pagalbos tarnyba.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto  ministro 2021 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-1270 Visagino švietimo pagalbos tarnyba  akredituota 3 metams (2021 m. liepos 20 d. pažyma Nr. IVP-33).