Mūsų patarimai kaip pasirengti ir organizuoti virtualų mokymą

 1. Nepasiklyskite informacijos gausoje.
 2. Kartu su kolegomis, mokyklos administracija  pasirinkite vieną ar dvi VMA, kurias naudosite mokykloje, kad mokiniams nereikėtų blaškytis tarp įvairių VMA.
 3. Nesistenkite išnaudoti visų VMA galimybių vienoje pamokoje.
 4. Parenkite mokyklos nuotolinio mokymo tvarką. Aptarkite svarbiausius momentus: tvarkaraštį, užduočių skelbimą, jų atlikimą, vertinimą, mokinių konsultavimą, darbą VMA.
 5.  Nepamiršite apie tai, kiek laiko mokinys per dieną gali mokytis nuotoliniu būdu.
 6. Sudarykite virtualaus mokymo tvarkaraštį ir paskelbkite jį visai mokyklos bendruomenei.
 7. Aptarkite, kaip su kolegomis dalinsitės patirtimi, parengta medžiaga. Galite sukurti VMA grupę patirties, mokomosios medžiagos dalinimuisi, diskusijoms, problemų sprendimams.
 8. Kartu su mokiniais / jų tėvais galite parengti savo grupės taisykles. Būtinai aptarkite mokinių atliktų užduočių pateikimą ir vertinimą.
 9. Parenkite patarimus tėvams. Įtraukite tėvus į ugdymo procesą.
 10. Atrinkite temą / temas, kurių mokysite nuotoliniu būdu.
 11. Pasirenkite pirmai pamokai. Galite pagalbos paprašyti kolegų, galite kartu su kolega rengti pamokas ar jų dalis.
 12. Nepamirškite mokinių savarankišką darbą VMA derinti su virtualiu bendravimu, vaizdo konferencija.
 13. Su mokiniais, jų tėvais aptarkite pirmąsias nuotolinio mokymo pamokas.
 14. Reflektuokite, dalinkitės su kolegomis idėjomis ir patarimais kaip ne tik smagiai ir įdomiai, bet ir prasmingai vaikams organizuoti veiklą namuose.
 15. Priminkite mokiniams, kad virtualioje erdvėje galioja tokie pat pagarbos, bendravimo ir bendradarbiavimo elementai, kaip ir realiame gyvenime.
 16. Nepamirškite, kad mokymuisi nuotoliniu būdu gali būti naudojami įvairūs internetiniai šaltiniai, elektroniniai vadovėliai, garso ir vaizdo medžiaga, užduočių paketai, virtualūs bandymai.
 17. Nusiteikite, kad gali nepavykti. Juk neklysta tik tas, kas nieko nedaro.
 18. Nuotoliniu būdu konsultacijas gali teikti psichologai ir kiti švietimo pagalbos specialistai.
 19. Pasitikėkite savimi ir savo kolegomis!

Nežinote, kaip pradėti?

 1. Suformuluokite temą ir atsakykite į klausimą, ko norite išmokyti?
 2. Atrinkite medžiagą, su kuria supažindinsite mokinius.
 3.  Pasirinkite įrankį ir parenkite tos medžiagos pristatymą (pateikimą). Tai gali būti tekstinis (MS Word) dokumentas, pateiktis (MS PowerPoint), skenuoti knygos puslapiai, vaizdo įrašas intenete ar nuoroda į skaitmeninį resursą internete, jūsų pačių parengtas vaizdo įrašas, nuoroda į naudojamo vadovėlio puslapius.
 4. Numatykite užduotis, kurios padės mokiniui nagrinėti medžiagą (klausimai, lentelės, pratimas (-ai) ir pan.).
 5. Parenkite užduotį (-is) įtvirtinimui. Galite pasirinkti iš skaitmeninių resursų, esančių internete. Užduotis gali būti parengtos taip, kad mokinys jas atlikdamas pamatytų teisingą atsakymą.
 6. Galite numatyti kontrolinę užduotį. Ją mokiniai pateiks jums, o jūs galėsite individualiai aptarti jos atlikimą, paaiškinti klaidas. Tokiam darbui galite naudoti paprastą el. paštą, Skype, Messenger ar pan.
 7. Ruoškitės kitai pamokai. Nagrinėkite jūsų pasirinktos VMA galimybes, bendraukite ir dalinkitės su kolegomis!
 8. Sėkmės!

Virtualios pamokos pavyzdys

Šeduvos gimnazijos technologijų mokytojos ekspertės Ingos Hokušienės pamoka Ornamentas (7-8 kl.) >>>