2024-05-30

PROJEKTINE PATIRTIMI DALIJOSI GAMTAMOKSLINIO UGDYMO METODINIS BŪRELS

Gegužės 30 d. Visagino švietimo pagalbos tarnyboje įvyko Visagino savivaldybės mokyklų gamtamokslinio ugdymo (gamtamokslinio, biologijos, chemijos, fizikos) metodinio būrelio veikla. Metodinio būrelio pirmininkė Loreta Akopova padėkojo už bendradarbiavimą su […]
2024-04-24

ĮVYKO VISAGINO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ KALBINIO UGDYMO (LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS) METODINIO BŪRELIO POSĖDIS

Balandžio 24 d. Visagino švietimo pagalbos tarnyboje įvyko Visagino savivaldybės mokyklų kalbinio ugdymo (lietuvių kalbos ir literatūros) metodinio būrelio posėdis. Metodinio būrelio nariai pasidalijo gerąja darbo […]
2024-04-23

Įvyko Visagino savivaldybės mokyklų mokytojų apskrito stalo diskusija

Balandžio 23 d. Visagino švietimo pagalbos tarnyboje įvyko Visagino savivaldybės mokyklų apskrito stalo diskusija ,,Sėkmės ir iššūkiai dirbant pagal atnaujintas ugdymo turinio programas“. Diskusijoje mokytojai dalinosi […]
2024-03-29

Įvyko konkursas ,,Mano Lietuva“

Kovo 28 dieną Visagino ,,Žiburio“ pagrindinėje mokykloje vyko miesto pradinių klasių mokinių konkursas ,,Mano Lietuva“, kurį organizavo Loreta Čižienė ir Dalia Česnulevičienė. Konkurse dalyvavo visų mokyklų […]
2024-03-27

Įvyko Lietuvos mokinių technologijų olimpiados savivaldybės etapas

Visagino švietimo pagalbos tarnyba 2024 m. kovo 27 d. savivaldybės etape organizavo technologijų olimpiadą. Olimpiados tikslas – skatinti mokinius domėtis technologijomis, tobulinti ir plėsti jų dalykines […]
2024-03-19

ĮVYKO VISAGINO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ METODINĖS TARYBOS POSĖDIS

Kovo 19 d. Visagino švietimo pagalbos tarnyboje įvyko Visagino savivaldybės mokyklų metodinės tarybos posėdis. Visagino savivaldybės mokyklų metodinės tarybos nariai aptarė 2024 m. metodinės tarybos planą. […]
2024-03-12

Įvyko 36-asis Lietuvos mokinių geografijos olimpiados savivaldybės etapas

Visagino švietimo pagalbos tarnyba 2024 m. kovo 12 d. savivaldybės etape organizavo geografijos olimpiadą. Olimpiados tikslas – skatinti mokinius domėtis geografija, plėsti mokinių akiratį; mokytojus – […]
2024-03-01

Įvyko 30-osios Lietuvos mokinių dailės olimpiados savivaldybės etapas

Visagino švietimo pagalbos tarnyba 2024 m. kovo 1 d. savivaldybės etape organizavo dailės olimpiadą. Olimpiados tikslas – plėtoti mokinių vizualinės raiškos priemonių pažinimą, tikslingai lavinti kūrybiškumą, […]
2024-02-15

Įvyko Lietuvos mokinių anglų kalbos konkurso Visagino savivaldybės etapas

Visagino švietimo pagalbos tarnyba 2024 m. vasario 15 d. savivaldybės etape organizavo anglų kalbos konkursą. Konkurso tikslas – skatinti mokinius domėtis anglų kalba, šia kalba kalbančių […]
2024-02-14

Įvyko istorijos olimpiados Visagino savivaldybės etapas

Visagino švietimo pagalbos tarnyba 2024 m. vasario 14 d. organizavo istorijos olimpiados Visagino savivaldybės etapą. Olimpiados tikslas – skatinti mokinius domėtis istorija, plėsti mokinių žinias ir […]