ĮVYKO VISAGINO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ KALBINIO UGDYMO (LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS) METODINIO BŪRELIO POSĖDIS

Balandžio 24 d. Visagino švietimo pagalbos tarnyboje įvyko Visagino savivaldybės mokyklų kalbinio ugdymo (lietuvių kalbos ir literatūros) metodinio būrelio posėdis.

Metodinio būrelio nariai pasidalijo gerąja darbo patirtimi, tema „Skaitmeninis turinys pamokoje“. Pranešėjos Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijos lietuvių kalbos mokytojos metodininkės D. Vienažindytė, J. Čičinskienė, J. Paukštytė-Glaskienė, dalyvavusios mokymuose „Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas“ supažindino koleges su įvairių platformų panaudojimo galimybėmis. Pranešėjos pateikė klausytojoms savo darbo pavyzdžių: sukurtų pamokų planų, įvairiose platformose sukurtų užduočių pavyzdžių, jos noriai dalijosi savo darbo patirtimi, išsakė asmenines nuomones dėl įvairių platformų (Wordwall, VEED.IO, wepik.com ir kt.) naudojimo.

Posėdyje būrelio nariai pasidalino veiklos įžvalgomis, diskutavo iškilusius klausimus, dėl bendradarbiavimo įgyvendinant atnaujinto ugdymo turinio programas.

Laima Šamatavienė, Visagino švietimo pagalbos tarnybos metodininkė