Laisvos darbo vietos

2021-10-22

Skelbiamas konkursas Visagino švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pareigoms eiti

Konkurso paskelbimo data: 202l m. spalio 20 d.Pretendentų atrankos data: 2022 m. sausio 25 d. Išsamesnę informaciją apie konkursą galima rasti Visagino savivaldybės interneto svetainės www.visaginas.lt […]
2021-10-22

Visagino švietimo pagalbos tarnyba skelbia atranką metodininko pareigoms užimti

2021-08-05

VISAGINO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA SKELBIA ATRANKĄ PSICHOLOGO PAREIGOMS UŽIMTI

Įstaigos pavadinimas: Visagino švietimo pagalbos tarnyba. Pareigybės pavadinimas: psichologas. Pareigybės lygis – A1.  Pareigybes paskirtis įvertinti ir padėti spręsti mokinio (vaiko), ugdomo mokykloje, vykdančioje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo […]
2021-01-24

VISAGINO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA SKELBIA ATRANKĄ SOCIALINIO PEDAGOGO PAREIGOMS UŽIMTI

Įstaigos pavadinimas: Visagino švietimo pagalbos tarnyba. Pareigybės pavadinimas: socialinis pedagogas. Pareigybės lygis – A (A2).  Pareigybes paskirtis: tirti socialinės pedagoginės pagalbos poreikį, organizuoti ir koordinuoti socialinės […]
2021-01-24

VISAGINO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA SKELBIA ATRANKĄ METODININKO PAREIGOMS UŽIMTI

Įstaigos pavadinimas: Visagino švietimo pagalbos tarnyba. Pareigybės pavadinimas: metodininkas. Pareigybės lygis – A2.  Pareigybes paskirtis Tarnybos nuostatuose (https://www.visaginospt.lt/administracine-informacija/nuostatai/)  ir šiame pareigybės aprašyme (https://www.visaginospt.lt/wp-content/uploads/2020/04/Metodininko-pareigyb%C4%97s-apra%C5%A1ymas.pdf) numatytai veiklai organizuoti […]