Neformalusis suaugusiųjų švietimas vykdomas pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas.

Įgyvendiname

valstybinės kalbos mokymo pagal valstybinės kalbos mokėjimo I, II, III kvalifikacinės kategorijos reikalavimus, bendravimo, kalbos kultūros mokymo programas (daugiau informacijos čia),

užsienio kalbų (anglų, vokiečių) (daugiau informacijos čia),

pedagogų kvalifikacijos tobulinimo (daugiau informacijos čia) programas.

VISAGINO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI 2024–2026 METŲ VEIKSMŲ PLANO PROJEKTAS


Mokymų kainos čia.

Atsiskaitymo už suteiktas paslaugas tvarka

Visais klausimais, susijusiais su neformaliojo suaugusiųjų mokymų, prašome kreiptis į metodininkę Birutę Stefanskienę el. paštu birute.stefanskiene@visaginospt.lt arba visaginospt.kursai@gmail.com   ir Ievą Gudienę

el. paštu  ieva.gudiene@visaginospt.lt tel. 8 386 60099


Dokumentai, reglamentuojantys neformalųjį suaugusiųjų švietimą:

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas

Dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016-2023 m. m. plėtros programos patvirtinimo.

Neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų, susijusių su aukštuoju mokslu,  vertinimo ir pripažinimo bendruosius principai


Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos finansavimo metodika

Visagino savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos rengimo dokumentai:

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi paslaugų teikimo tvarkos aprašas

Programos forma (1 priedas)


Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų koordinacinės tarybos darbo tvarka

DĖL MOKĖJIMO UŽ MOKYMUS, PAŽYMĄ, PAŽYMĖJIMĄ, MOKOMĄJĄ MEDŽIAGĄ

Informuojame, kad už mokymus, pažymą, pažymėjimą galima sumokėti tik banko pavedimu Banko pavedimu įmokas galima mokėti banke arba internetu. Mokėdami įmoką banko pavedimu, nurodykite tokią informaciją:

Gavėjo informacija:

   1. Gavėjo pavadinimas – Visagino švietimo pagalbos tarnyba;
   2. Gavėjo atsiskaitomosios sąskaitos numeris – LT207300010103504031;
   3. Gavėjo banko pavadinimas –„Swedbank“, AB;
   4. Gavėjo banko kodas – 73000;
   5. Gavėjo kodas – 300665693;
   6. Mokėjimo paskirtis – nurodyti mokymus. Jeigu mokate už kitą asmenį – to asmens vardą, pavardę (pvz., 2021-01-14,  mokymų  pažymėjimas, Vardaitė Pavardienė).

Laukiame jūsų pastabų, komentarų, pasiūlymų, įvertinimų info@visaginospt.lt arba https://www.visaginospt.lt/klausimai-pageidavimai-skundai/