Susipažinkite su mūsų siūlomomis neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programomis. Pasiūla čia


Padedame įgyti naujas kompetencijas, plėtoti ir tobulinti turimas.

Programų pasiūla (2019 m. II pusmetis)


Neformaliojo suaugusiųjų švietimas vykdomas pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas.

Įgyvendiname

valstybinės kalbos mokymo pagal valstybinės kalbos mokėjimo I, II, III kvalifikacinės kategorijos reikalavimus, bendravimo, kalbos kultūros mokymo programas (daugiau informacijos čia),

užsienio kalbų (anglų, vokiečių) (daugiau informacijos čia),

kompiuterinio raštingumo,

pedagogų kvalifikacijos tobulinimo (daugiau informacijos čia) programas.


Mokymų kainos čia.

Atsiskaitymo už suteiktas paslaugas tvarka

Visais klausimais, susijusiais su neformaliojo suaugusiųjų mokymu, prašome kreiptis į metodininkę Moniką Gutę el. paštu monika.gute@www.visaginospt.lt arba tel. 8 386 60099 arba direktorę Dalę Gasiniauskienę dale.gasiniauskiene@www.visaginospt.lt, tel. 8 386 60099.


Dokumentai, reglamentuojantys neformalųjį suaugusiųjų švietimą:

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas

Neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų, susijusių su aukštuoju mokslu,  vertinimo ir pripažinimo bendruosius principai


Visagino savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo suvestinė redakcija

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos finansavimo metodika

Visagino savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, teikiamų 2018 m. finansuoti iš savivaldybės biudžeto lėšų, sąrašas

2017–2020 metų NSŠTM veiksmų planas


Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos rengimo dokumentai:

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų teikimo tvarkos aprašas


Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų koordinacinės tarybos darbo tvarka

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos vertinimas

Įgyvendinamos suaugusiųjų švietimo programos stebėsena


Siūlomos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

2019 m. I pusmetis

2017 m. II p. pasiūla


DĖL MOKĖJIMO UŽ MOKYMUS, PAŽYMĄ, PAŽYMĖJIMĄ, MOKOMĄJĄ MEDŽIAGĄ

Informuojame, kad už mokymus, pažymą (pažymos kaina 1 Eur ), pažymėjimą (pažymėjimo kaina 1 Eur )  galima sumokėti tik banko pavedimu Banko pavedimu įmokas galima mokėti banke arba internetu. Mokėdami įmoką banko pavedimu, nurodykite tokią informaciją:

Gavėjo informacija:

  1. Gavėjo pavadinimas – Visagino švietimo pagalbos tarnyba;
  2. Gavėjo atsiskaitomosios sąskaitos numeris – LT207300010103504031;
  3. Gavėjo banko pavadinimas –„Swedbank“, AB;
  4. Gavėjo banko kodas – 73000;
  5. Gavėjo kodas – 300665693;
  6. Mokėjimo paskirtis – nurodyti mokymus. Jeigu mokate už kitą asmenį – to asmens vardą, pavardę (pvz., 2011-01-14,  mokymų  pažymėjimas, Vardaitė Pavardienė).

Laukiame jūsų pastabų, komentarų, pasiūlymų, įvertinimų info@www.visaginospt.lt arba [contact-form-7 404 "Not Found"]


 

Puslapis atnaujintas 2019-09-11