Administratorius

2024-06-26

Sėkmingo karjeros kelio ir gražios vasaros!

Birželio 20 dieną Visagino „Žiburio“ pagrindinėje mokykloje vyko karjeros diena. Vietoje įprastų pamokų buvo surengti įvairūs susitikimai, užsiėmimai, susiję su profesiniu orientavimu, protmūšiai. Nuo pat ryto […]
2024-06-25

Pažintinė-edukacinė išvyka į Rygos ,,Senosios technikos muziejų“ ir Jūrmalą: nuotykiai ir žinios mokiniams

Birželio 20-21 dienomis Visagino savivaldybės mokyklų gamtamokslinio ugdymo (gamtamokslinio, biologijos, chemijos, fizikos) metodinis būrelis organizavo edukacinę-pažintinę ekskursiją 6–10 klasių mokiniams į Rygą. Kelionės tikslas buvo aplankyti […]
2024-06-20

Visagino pedagogų 2023-2024 m.m. metodinių darbų paroda

1.Visagino savivaldybės STEAM informacinių technologijų konkursas Anastasija Muchajeva, informacinių technologijų vyresnioji mokytoja, Visagino “Žiburio” pagrindinė mokykla ir Olga Gorbun, informacinių technologijų mokytoja metodininkė, Visagino Draugystės progimnazija […]
2024-06-18

VISAGINO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA SKELBIA KONKURSĄ NIUTONO KAMBARIO MOKYTOJO PAREIGOMS UŽIMTI

Įstaigos pavadinimas: Visagino švietimo pagalbos tarnyba Pareigybės pavadinimas: Niutono kambario mokytojas Pareigybės lygis:  A2 Pareigybes paskirtis: ugdyti mokinius pagal Newton Room koncepcijos modulius Darbo krūvis: 2 […]
2024-05-30

PROJEKTINE PATIRTIMI DALIJOSI GAMTAMOKSLINIO UGDYMO METODINIS BŪRELS

Gegužės 30 d. Visagino švietimo pagalbos tarnyboje įvyko Visagino savivaldybės mokyklų gamtamokslinio ugdymo (gamtamokslinio, biologijos, chemijos, fizikos) metodinio būrelio veikla. Metodinio būrelio pirmininkė Loreta Akopova padėkojo už bendradarbiavimą su […]
2024-05-02

SEMINARAS MOKYTOJAMS

Gegužės 8, 13, 20, 29 dienomis 14.30 val. Visagino švietimo pagalbos tarnyba organizuoja nemokamą seminarą pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo pedagogams „Specifiniai mokymosi sutrikimai: atpažinimas ir […]
2024-04-26

Įvyko tarptautinė konferencija „Įtraukusis ugdymas – vertybė ir iššūkis bendruomenei”

Šiuo metu visa švietimo sistema ruošiasi didžiuliam iššūkiui – įtraukiojo ugdymo modelio įgyvendinimui. Visagino švietimo pagalbos tarnyba, siekdama padėti švietimo bendruomenei pasiruošti įtraukiajam ugdymui, išsklaidyti visuomenės […]
2024-04-24

ĮVYKO VISAGINO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ KALBINIO UGDYMO (LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS) METODINIO BŪRELIO POSĖDIS

Balandžio 24 d. Visagino švietimo pagalbos tarnyboje įvyko Visagino savivaldybės mokyklų kalbinio ugdymo (lietuvių kalbos ir literatūros) metodinio būrelio posėdis. Metodinio būrelio nariai pasidalijo gerąja darbo […]
2024-04-23

Įvyko Visagino savivaldybės mokyklų mokytojų apskrito stalo diskusija

Balandžio 23 d. Visagino švietimo pagalbos tarnyboje įvyko Visagino savivaldybės mokyklų apskrito stalo diskusija ,,Sėkmės ir iššūkiai dirbant pagal atnaujintas ugdymo turinio programas“. Diskusijoje mokytojai dalinosi […]
2024-04-15

Kviečiame į renginį!

9 – 12 klasių mokinius ir jų pedagogus kviečiame į renginį „Atminties dialogai: pasakojimai iš pereinamojo laikotarpio“