2024-01-19

Įvyko 56-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiados savivaldybės etapas

Visagino švietimo pagalbos tarnyba 2024 m. sausio 19 d. savivaldybės etape organizavo biologijos olimpiadą. Olimpiados tikslas – skatinti mokinius domėtis biologija, gilinti ir plėsti šio mokslo […]
2024-01-17

Įvyko Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiados savivaldybės etapas

Visagino švietimo pagalbos tarnyba 2024 m. sausio 17 d. savivaldybės etape organizavo anglų kalbos olimpiadą. Olimpiados tikslas – skatinti mokinius domėtis anglų kalba, šia kalba kalbančių […]
2024-01-12

Įvyko lietuvių kalbos ir literatūros Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų olimpiados savivaldybės etapas

Visagino švietimo pagalbos tarnyba 2024 m. sausio 12 d. savivaldybės etape organizavo lietuvių kalbos ir literatūros Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų olimpiadą. Olimpiados tikslas – skatinti […]
2024-01-10

Įvyko 62-oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada

Įvyko Lietuvos mokinių chemijos olimpiados savivaldybės etapas. Visagino švietimo pagalbos tarnyba 2024 m. sausio 10 d. savivaldybės etape organizavo chemijos olimpiadą. Olimpiados tikslas – skatinti mokinius […]
2023-12-20

ĮVYKO VISAGINO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ SVEIKATOS IR FIZINIO UGDYMO METODINIO BŪRELIO POSĖDIS

Gruodžio 20 d. Visagino „Verdenės“ gimnazijoje įvyko Visagino savivaldybės mokyklų sveikatos ir fizinio ugdymo metodinio būrelio posėdis. Posėdyje aptrata 2023 m. metodinio būrelio veiklos ataskaita. Pasidžiaugta, […]
2023-12-18

Įvyko 35-oji Lietuvos mokinių informatikos olimpiada

Visagino švietimo pagalbos tarnyba 2023 m. gruodžio 81 d. organizavo 35-ąją Lietuvos mokinių informatikos olimpiados savivaldybės etapą. Olimpiados tikslas – skatinti mokinių domėjimąsi informatika, informacinėmis technologijomis, […]
2023-12-08

Įvyko VI-oji Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada

Visagino švietimo pagalbos tarnyba 2023 m. gruodžio 8 d. organizavo VI Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiadą. Olimpiados tikslas – ugdyti brandžią, visapusiškai išprususią, tautiškai ir pilietiškai […]
2023-11-22

ĮVYKO VISAGINO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ MENINIO UGDYMO METODINIO BŪRELIO POSĖDIS

Lapkričio 22 d. Visagino švietimo pagalbos tarnyboje įvyko meninio ugdymo (muzikos, dailės, šokio, teatro) ir technologinio ugdymo metodinio būrelio posėdis. Švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Laima Šamatavienė […]
2023-11-21

ĮVYKO VISAGINO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ METODINIŲ BŪRELIŲ POSĖDIS

Lapkričio 21 d. Visagino švietimo pagalbos tarnyboje įvyko matematinio ugdymo ir informatikos, ir gamtamokslinio ugdymo (gamtamokslinio, biologijos, chemijos, fizikos) metodinių būrelių posėdis. Švietimo pagalbos tarnybos metodininkė […]
2023-11-09

ĮVYKO VISAGINO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ METODINIŲ BŪRELIŲ POSĖDIS

Lapkričio 9 d. Visagino švietimo pagalbos tarnyboje įvyko dorinio (etikos, tikybos) ir visuomeninio (ekonomikos, geografijos, istorijos, pilietiškumo, socialinio ugdymo) ir ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinių būrelių […]