Įvyko konkursas ,,Mano Lietuva“

Kovo 28 dieną Visagino ,,Žiburio“ pagrindinėje mokykloje vyko miesto pradinių klasių mokinių konkursas ,,Mano Lietuva“, kurį organizavo Loreta Čižienė ir Dalia Česnulevičienė. Konkurse dalyvavo visų mokyklų trečių klasių mokinių komandos. Konkurso dalyvius pasveikino mokyklos 4a klasės mokinės, padeklamavusios Bernardo Brazdžionio eilėraštį ,,Lietuva“ ir sudainavo Vytės Nemunėlio žodžiais sukurtą dainą ,,Vytis ir trispalvė“. Mokiniai puikiai prisistatė, mynė mįsles, atsakinėjo į viktorinos klausimus, praplėtė žinias apie Lietuvą, parodė, ką moka ir ką žino apie savo valstybę. Visus džiugino gražus lietuviškas žodis. Konkurso pabaigai visos komandos pristatė po savo atliekamą dainą apie Lietuvą. Vaikų žinias vertino garbinga komisija, kurią sudarė visų mokyklų atstovai – mokytojai ir tėveliai. Sveikiname konkurso nugalėtojus ,,Žiburio“ komandą, iškovojusią I vietą, ,,Verdenės“ komandą – II vietą, ,,Gerosios vilties“ – III vietą ir ,,Draugystės“ komandą, gavusią padėką už dalyvavimą konkurse. Džiaugiamės, kad mokytojų parengtos užduotys ne tik praplėtė mokinių žinias, bet ir patobulino pilietiškumo, komunikavimo, pažinimo bei kūrybiškumo kompetencijas. Ačiū mokytojams, parengusiems mokinių komandas konkursui ,,Mano Lietuva“. Linkime sėkmės puoselėjant lietuvišką žodį Visagino mieste.

Loreta Čižienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė ir Dalia Česnulevičienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja