Įvyko Lietuvos mokinių anglų kalbos konkurso Visagino savivaldybės etapas

Visagino švietimo pagalbos tarnyba 2024 m. vasario 15 d. savivaldybės etape organizavo anglų kalbos konkursą. Konkurso tikslas – skatinti mokinius domėtis anglų kalba, šia kalba kalbančių šalių kultūra; plėtoti mokinių kūrybinius gebėjimus; auginti mokinių pasitikėjimą savimi ir stiprinti jų motyvaciją mokytis savarankiškai; skatinti mokinių bendradarbiavimą naudojant jų kalbinius gebėjimus; atpažinti ir atskleisti gabių mokinių kalbinius gebėjimus; skatinti mokytojų iniciatyvą rengiant mokinius konkursams ir taikant veiksmingus metodus ugdymo procese.

Konkurse Visaginui atstovavo Visagino „Atgimimo“ gimnazijos  5 mokiniai, Visagino „Verdenės“ gimnazijos 4 mokiniai, Visagino „Žiburio” pagrindinės mokyklos 5 mokiniai ir Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro 4 mokiniai.

Dėkojame mokytojams ruošiant mokinius ir mokiniams dalyvavusiems konkurse.

Dėkojame Visagino „Žiburio” pagrindinės mokyklos bendruomenei sudarant puikias sąlygas organizuojant konkursą.

Visagino švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Laima Šamatavienė