Įvyko 30-osios Lietuvos mokinių dailės olimpiados savivaldybės etapas

Disleksija. Mes galime padėti!
2024-02-28
MINIME EUROPOS LOGOPEDO DIENĄ
2024-03-04

Įvyko 30-osios Lietuvos mokinių dailės olimpiados savivaldybės etapas

Visagino švietimo pagalbos tarnyba 2024 m. kovo 1 d. savivaldybės etape organizavo dailės olimpiadą. Olimpiados tikslas – plėtoti mokinių vizualinės raiškos priemonių pažinimą, tikslingai lavinti kūrybiškumą, estetinį suvokimą bei kultūrinę kompetenciją.

Olimpiadoje Visaginui atstovavo Visagino „Atgimimo“ gimnazijos 4 mokiniai, Visagino „Verdenės“ gimnazijos 2 mokiniai, Visagino „Žiburio” pagrindinės mokyklos 1 mokinys, Visagino Draugystės gimnazijos 1 mokinys ir Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro 4 mokiniai.

Dėkojame mokytojams ruošiant mokinius ir mokiniams dalyvavusiems olimpiadoje.

Dėkojame Visagino „Gerosios vilties” progimnazijos bendruomenei sudarant puikias sąlygas olimpiados vyksmui.

Visagino švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Laima Šamatavienė