2021-06-15

Paskaita

2021-06-15

Paskaita

2021-06-10

KVIEČIAME DALYVAUTI MOKYMUOSE

Visagino šveitimo pagalbos tarnyba kviečia švietimo įstaigų vadovus, pavaduotojus ir finansininkus dalyvauti mokymuose „Vadovo darbo praktika: ko neišmokys vadovėliai. Mokytojo krūvio sandaros aspektai“ (8 ak. val.).  […]
2021-06-10

Šokių ritmu

2021-05-19

KVIEČIAME DELEGUOTI ĮSTAIGŲ ATSTOVUS

Visagino švietimo pagalbos tarnyba atsižvelgdama į Bendrųjų programų atnaujinimo gaires, patvirtintas Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. V […]
2021-05-14

Kvalifikacijos tobulinimo programa

2021-05-12

VIRTUALIOSIOS MOKYMOSI APLINKOS / ĮRANKIAI

Kviečiame susipažinti su virtualių mokymosi aplinkų ir įrankių sąrašu, rekomenduojamu nuotoliniam mokymui organizuoti. Mokyklos, norinčios pradėti nuotolinį mokymą, turėtų priimti sprendimus dėl virtualios mokymosi aplinkos naudojimo. […]
2021-05-12

Pedagogai turėtų dažniau bendradarbiauti su pedagoginėmis psichologinėmis tarnybomis

Įvairiose Lietuvos savivaldybėse veikia 54 pedagoginės psichologinės tarnybos (PPT). Daugiausia dėl metodinės, informacinės pagalbos į jas kreipiasi tėvai, nors mokytojai ir mokyklų administracijų atstovai dažnai sako, […]
2021-05-12

Kokia kvalifikacija ir kokiomis kompetencijomis privalėtų disponuoti įstaigų vadovai?

Vadovų kvalifikaciniuose reikalavimuose išskirtos dvi kompetencijų grupės – bendrosios ir vadovavimo sričių. Konkrečiai bendrųjų kompetencijų grupę sudaro asmeninio veiksmingumo, strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo, mokėjimo mokytis, […]
2021-05-12

Vaizdo konferencija pirmus dvejus metus dirbantiems švietimo įstaigų vadovams

Kviečiame š. m. gegužės 17 d. 14 val. dalyvauti Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Mokyklų veiklos plėtros skyriaus organizuojamoje vaizdo konferencijoje, kuri  skirta pirmus dvejus […]