Įvyko Lietuvos mokinių informatikos olimpiada

Visagino švietimo pagalbos tarnyba 2021 m. gruodžio 14 d. savivaldybės etape organizavo Lietuvos mokinių informatikos olimpiadą. Olimpiados tikslas – skatinti mokinių domėjimąsi informatika, informacinėmis technologijomis, programavimu, gilinti ir plėsti jų dalykines žinias. Olimpiados metu mokiniai ugdė kūrybiškumą, mokslinį-kritinį požiūrį į technologijų kūrimą ir taikymą, programavimą, algoritminį mąstymą, informacinę kultūrą.

Olimpiadoje Visaginui atstovavo Visagino „Verdenės“ gimnazijos 1 mokinys, Visagino „Atgimimo“ gimnazijos 2 mokiniai ir Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro 7 mokiniai.

Sveikiname ir didžiuojamės mokiniais nugalėtojais, kurie užėmė I, II ir III vietas, dėkojame mokytojams ruošiant mokinius ir dalyvavusiems olimpiadoje.

Dėkojame „Atgimimo“ gimnazijos bendruomenei sudarant puikias sąlygas olimpiados vyksmui.

Dėkojame olimpiados dalyvių vertintojams už objektyvumą, sąžiningumą ir lygiateisiškumą.

Džiaugiamės, kad Visagine yra gabių informatikai ir informacinėms technologijoms mokinių.

Visagino švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Laima Šamatavienė