„Stiprus ir sveikas nori augti kiekvienas vaikas“

VISAGINO LOPŠELIS-DARŽELIS „AUKSINIS GAIDELIS“ (VPC) KARTU SU VISAGINO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA  

2021 m.  lapkričio 17 d.

organizuoja tarptautinę konferenciją 

„Stiprus ir sveikas nori augti kiekvienas vaikas“

 Konferencija skirta ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams.

Kviečiame dalyvauti konferencijoje Visagino lopšelių-darželių, mokyklų pedagogus. Konferencijos metu bus aptartos temos: projektinės veiklos galimybės, sportinė veikla,  didaktiniai žaidimai kitos metodinės priemonės skirtos vaikų sveikatingumo skatinimui. 

Dalyvių registracija  vykdoma iki  2021 m. lapkričio 15 d.  el.p. natalija.levickaja@visaginospt.lt

Konferencija vyks 2021 m. lapkričio 17 d.  nuotoliniu būdu ZOOM platformoje. Prisijungimo nuorodą gausite  konferencijos dieną  į jūsų el. paštą.

Konferencijos pradžia 12.30 val.   

Konferencijos dalyviams bus išduoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai (1 Eur).

Visi pranešėjai gaus pažymas apie skaitytą pranešimą (1 Eur).

 Dalyvavimas konferencijoje nemokamas.

Papildomą informaciją teikia:

Irina Petrova (konferencijos programos, pranešimų klausimais)

Visagino lopšelio – darželio „Auksinis gaidelis“ (VPC) 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

el.p. irina.petrova@auksinisgaidelis.lt

tel. +370 65 787676

Natalija Levickaja (prisijungimo prie ZOOM platformos klausimais, apmokėjimo už pažymas ir/ar pažymėjimus klausimais)

Visagino švietimo pagalbos tarnybos metodininkė

El. p. natalija.levickaja@visaginospt.lt

Mob. nr. (8 613) 88726