2021-09-13

KVIETIMAS

Visagino švietimo pagalbos tarnyba kviečia dalyvauti mokymuose „Vaikų turizmo renginių organizavimas“ (8 ak. val. ) Mokymų tikslas – išsiaiškinti, kaip saugiai organizuoti vaikų turizmo renginius. Lektorė […]
2021-09-13

KVIETIMAS

Visagino švietimo pagalbos tarnyba kviečia dalyvauti mokymuose „STEAM panaudojimo galimybės ikimokykliniame ugdyme“ (8 ak. val.) Lektorė – VšĮ Mokymosi mokykla Dovilė Naujokaitė Mokymai vyks nuotoliniu būdu […]
2021-09-07

KVIEČIAME DALYVAUTI METODINĖJE – PRAKTINĖJE KONFERENCIJOJE MUZIKOS PEDAGOGAMS

Rugsėjo 22 d. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Karjeros ir kompetencijų centras organizuoja metodinę – praktinę muzikos pedagogų konferenciją „Muzikinis ugdymas. Idėjos ir patirtys“. Jos tikslas […]
2021-09-07

NŠA parengė rekomendacijas hibridiniam mokymui

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA), rengiantis naujiems mokslo metams, atnaujino Nuotolinio mokymo(si) / ugdymo(si) vadovą ir papildė jį informacija apie hibridinį mokymą: mokytojams pateiktos šiam ugdymo būdui […]
2021-09-07

Kviečiame dalyvauti mokymuose

Mokymai mokyklų vadovams – apie pasirengimą diegti atnaujinamas bendrąsias programas. Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) skelbia mokyklų, įgyvendinančių bendrojo ugdymo (pradinio, pagrindinio ir vidurinio) programas, vadovų, pavaduotojų […]
2021-08-26

ĮVYKO MOKYMAI IKIMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGAMS

2021 m. rugpjūčio 25 d. vyko mokymų „Lietuvių kalbos mokymas ikimokykliniame amžiuje tautinių mažumų mokyklose“ I – ą modulis. Mokymai vyko nuotoliniu būdu ZOOM platformoje. Mokymai […]
2021-08-20

DĖL KONKURSO KOMISIJOS

VISAGINO SAVIVALDYBĖS MERO POTVARKIS DĖL KONKURSO VISAGINO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI KOMISIJOS
2021-08-05

VISAGINO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA SKELBIA ATRANKĄ PSICHOLOGO PAREIGOMS UŽIMTI

Įstaigos pavadinimas: Visagino švietimo pagalbos tarnyba. Pareigybės pavadinimas: psichologas. Pareigybės lygis – A1.  Pareigybes paskirtis įvertinti ir padėti spręsti mokinio (vaiko), ugdomo mokykloje, vykdančioje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo […]
2021-08-03

KVIETIMAS DALYVAUTI MOKYMUOSE

Kviečiame dalyvauti mokymuose „Lietuvių kalbos mokymas ikimokykliniame amžiuje tautinių mažumų mokyklose“, programa skirta ikimokyklinio ugdymo pedagogams“ (40 val.).  I modulis. Lektorė – Daiva Jakavonytė – Staškuvienė. […]
2021-08-03

KVIEČIAME DALYVAUTI SEMINARE – PRAKTIKUME

Seminaras – praktikumas organizuojamas pagal projektą „Ištiesta ranka”. Seminaro trukmė – 8 val.  Data: 2021.08.26. 9-12 val./pietūs/13-17 val. Autizmas – vienas sunkiausių smegenų vystymosi sutrikimų, kuris […]