VISAGINO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOS RUOŠIASI UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO DARBAMS

Įvyko renginys skirtas suaugusiųjų mokymosi savaitei „Mokaisi – gyveni, gyveni mokaisi“
2021-11-22
Didžioji dalis vaikų ir paauglių susiduria su smurtu
2021-11-24

VISAGINO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOS RUOŠIASI UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO DARBAMS

2021 m. lapkričio 19 Visagino švietimo pagalbos tarnyba sukvietė Visagino savivaldybės administracijos švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyriaus specialistus bei Visagino švietimo įstaigų vadovus ir pavaduotojus į nuotolinį pasitarimą ZOOM platformoje. Pasitarimo tema – UTA Visagino savivaldybėje. 

Visagino švietimo pagalbos tarnyba pristatė Nacionalinės švietimo agentūros parengtas 3 pateiktis:  Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA), Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo komanda ir Kaip veikti diegiant atnaujintas BP?

Ugdymo turinio atnaujinamas (UTA) grįstas švietimo būklės analize. Atnaujinimo tikslas – užtikrinti aukštesnę bendrojo ugdymo kokybę.

KAS ĮKVĖPTŲ
Kryptingas ir nuoseklus veikimas kartu savivaldybėje (politikai – Švietimo skyrius – Pagalbos mokyklai tarnyba – mokyklos)Savivaldybės mokytojų metodinių grupių palaikymas ir aktyvus veikimas rengiantis dirbti pagal atnaujintas BP.Šveitimo pagalbos įstaigų darbuotojų vadybinių ir andragoginių kompetencijų stiprinimas.Pagalbos mokyklai tarnybų darbuotojų mokymai pasirengti dirbti pagal atnaujintas BP.

KAS SUSTABDYTŲ
Mokyklų vadovų nepritarimas kaitai švietime.Mažas metodininkų / specialistų dirbančių su mokytojais skaičius.Nepakankamas atnaujintų BP diegimo procesų išmanymas.Įprotis tradiciškai organizuoti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo renginius, nesigilinant į mokytojų didaktinių kompetencijų tobulinimo naujoves.

Taip pat buvo daug kalbėta apie Miesto metodinės tarybos ir miesto metodinių būrelių vaidmenį UTA etapuose.

Pasitarimo dalyviai išreiškė mintį, kad tik kartu galima sklandžiai pasiruošti UTA. Todėl kiekvieną mėnesį planuojami pasitarimai UTA klausimais. Pirmas toks susitikimas jau suplanuotas ir jis vyks Visagino „Verdenės“ gimnazijoje 2021 m. gruodžio 9 d. 15.00 val. 

Dėkojame dalyviams už konstruktyvų bendravimą, mintis ir pasiūlymus.