A yellow rubber duck

Description automatically generated with low confidence

2020-2021  m.   Visagino švietimo pagalbos tarnyba organizavo  15 dalykinių olimpiadų ir konkursų savivaldybės etapus. 2 olimpiadas organizavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, tačiau VŠPT metodininkas stebėjo mokinius ZOOM platformoje ir 1 olimpiadą organizavo Lietuvos geografijos mokytojų asociacija. Olimpiadose ir konkursuose dalyvavo Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro, Visagino „Žiburio“ pagrindinės mokyklos, Visagino Draugystės progimnazijos, Visagino „Atgimimo“ gimnazijos, Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijos, Visagino „Verdenės“ gimnazijos mokiniai. Viso  2020-2021 m. m. olimpiadose ir konkursuose dalyvavo 5-12 klasių 287 mokiniai. Mums viskas pavyko ir visi mūsų savivaldybės mokiniai galėjo nuotoliniu būdu dalyvauti olimpiadose ir konkursuose. 

Dėkojame visiems mokiniams, kurie dalyvavo olimpiadose ir konkursuose, taip pat jų mokytojams ir vertinimo komisijų nariams!!!

 Šių metų lapkričio mėnesį Visagino švietimo pagalbos tarnyba gavo Lietuvos švietimo mokslo ir sporto ministerijos padėkos raštus, jie skirti mokytojams labai gerai parengusiems mokinius olimpiadoms, kurie užėmė prizines vietas respublikinėse olimpiadose. 

Sveikiname mokytojus ir linkime naujų pergalių 2021-2022 m. m. olimpiadose ir konkursuose. 

Taip pat kviečiame mokinius ir jų mokytojus dalyvauti 2021-2022 m. m. olimpiadose ir konkursuose.