Laisvos darbo vietos

2021-08-05

VISAGINO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA SKELBIA ATRANKĄ PSICHOLOGO PAREIGOMS UŽIMTI

Įstaigos pavadinimas: Visagino švietimo pagalbos tarnyba. Pareigybės pavadinimas: psichologas. Pareigybės lygis – A1.  Pareigybes paskirtis įvertinti ir padėti spręsti mokinio (vaiko), ugdomo mokykloje, vykdančioje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo […]
2021-01-24

VISAGINO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA SKELBIA ATRANKĄ SOCIALINIO PEDAGOGO PAREIGOMS UŽIMTI

Įstaigos pavadinimas: Visagino švietimo pagalbos tarnyba. Pareigybės pavadinimas: socialinis pedagogas. Pareigybės lygis – A (A2).  Pareigybes paskirtis: tirti socialinės pedagoginės pagalbos poreikį, organizuoti ir koordinuoti socialinės […]
2021-01-24

VISAGINO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA SKELBIA ATRANKĄ METODININKO PAREIGOMS UŽIMTI

Įstaigos pavadinimas: Visagino švietimo pagalbos tarnyba. Pareigybės pavadinimas: metodininkas. Pareigybės lygis – A2.  Pareigybes paskirtis Tarnybos nuostatuose (https://www.visaginospt.lt/administracine-informacija/nuostatai/)  ir šiame pareigybės aprašyme (https://www.visaginospt.lt/wp-content/uploads/2020/04/Metodininko-pareigyb%C4%97s-apra%C5%A1ymas.pdf) numatytai veiklai organizuoti […]