Įvyko Visagino savivaldybės mokyklų kalbinio ugdymo (rusų kalbos (gimtosios ir užsienio) ir kalbinio ugdymo užsienio kalbos (anglų, vokiečių) metodinių būrelių posėdis

Esame saugūs: kaip užkirsti kelią smurtui prieš vaikus
2023-05-16
Dalyvavimas tarptautinėje baigiamojoje projekto konferencijoje
2023-05-19

Įvyko Visagino savivaldybės mokyklų kalbinio ugdymo (rusų kalbos (gimtosios ir užsienio) ir kalbinio ugdymo užsienio kalbos (anglų, vokiečių) metodinių būrelių posėdis

Gegužės 18 d. Visagino švietimo pagalbos tarnyba organizavo Visagino savivaldybės mokyklų kalbinio ugdymo rusų kalbos (gimtosios ir užsienio) ir kalbinio ugdymo užsienio kalbos (anglų, vokiečių)  metodinių būrelių posėdį, kurio metu aptarta metodinio būrelio veikla ir poreikis besiruošiant ugdymo turinio atnaujinimo programų įgyvendinimui, metodinės veiklos aktualumas ir reikalingumas.

Diskutuota ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) įžvalgomis, nariai pasidalino nuomonėmis, sunkumais ir trūkumais.

Nutarta ateityje diskutuoti ir svarstyti veiklos tobulinimo galimybes, tobulinti kvalifikaciją ir kompetencijas, reflektuoti savo darbą, ieškoti iškilusių problemų sprendimų, aptarti ir skleisti gerąją patirtį, įgyvendinti inovacijas, siekiant ugdymo kokybės.

Visagino švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Laima Šamatavienė