Dalyvavimas tarptautinėje baigiamojoje projekto konferencijoje

Š. m. gegužės 19 d. dalyvavome tarptautinėje baigiamojoje projekto konferencijoje „Įjunk žalią šviesą jaunimo verslumui!”. Renginyje išgirdome visų, projekte su jaunimo verslumo skatinimu dalyvavusių ir šiuo metu šioje srityje dirbančių pusių patirtis, poreikius bei įžvalgas  sukurti suinteresuotųjų šalių aljansą, kuris siektų užtikrinti tolesnį jaunų žmonių verslumo ugdymą. Renginio metu išgirdome projekto dalyvių – moksleivių, mokytojų ir mentorių įspūdžius, jų įžvalgas apie tai, kaip jauno žmogaus verslumo įgūdžių ugdymas, noras kurti savo verslą palaikomas (arba ne) dar mokyklos suole. Be to, konferencijoje susipažinome su  organizacijų atstovais, kurios ne vienerius metus kryptingai dirba skatinant jaunimo verslumą šalyje.

Renginys buvo labai  įdomus, informatyvus ir naudingas. Dėkojame organizatoriams už kvietimą ir galimybę dalyvauti.

                     Karjeros specialistė Violeta Mateikienė